کانال تلگرام پورتال پادرا

بيمارستان هاي کشور||یزد||مرتاض یزد

مرتاض یزد

مرتاض یزد - یزد

تعداد بازدید : 1536

امکانات : CCU-ICU 1 -زنان و زايمان-جراحي --نوزادان-VIP--داخلي - اطفال

آدرس: یزد،خیابان آیت ا... کاشانی ، بیمارستان مرتاض

035-38248000 دورنگار:38249003-035


دیدگاه