کانال تلگرام پورتال پادرا

بيمارستان هاي کشور||یزد||بیمارستان شهید رهنمون

بیمارستان شهید رهنمون

بیمارستان شهید رهنمون - یزد

تعداد بازدید : 1344

این معاونت بر اساس شرح وظائف پيش بيني شده در سيستم بهداشتي ( با مديريت معاونت بهداشتي) در تعداد 4 گروه و 4 واحد ستادي به امر برنامه ريزي، هدايت، نظارت، سازماندهي برنامه ها و ارزشيابي آنها در سطح مراكز بهداشت شهرستانها (باهماهنگي و همكاري ساير معاونت هاي دانشگاه) مي پردازد.

وظایف بیمارستان شهید رهنمون یزد

  • برنامه ريزی عملیاتی سالانه توسط کلیه واحدھای تابعه
  • تامین و توزيع نیروی انسانی و ابلاغ شرح وظايف به کلیه پرسنل
  • نظارت، پايش، کنترل و ارزشیابی از کلیه فعالیتھای واحدھای تابعه
  • مشارکت و اجرای طرح ھای تحقیقاتی معاونت و دانشگاه
  • تعیین تنگناهاو مشکلات موجود در تمامی واحدھا و ارائه راھکار

آدرس : یزد -خیابان فرخی- بیمارستان شهید رهنمون یزد

تلفن : (0351) 7247074  (0351) 7240171

آدرس وبسایت : http://www.ssu.ac.ir/

 


دیدگاه