هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آگنوگل - AGNUGOL

تعداد بازدید : 1405

موارد مصرف :

آگنوگل جهت رفع اختلالات قاعـدگي و اختلالات يائسگي به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر دقيق اين فراورده بـه اثبـات نرسيده است ولي به نظر مي رسد گياه پنج انگشت با اثـر بر محور هيپوتالاموس - هيپوفيز اثـر خـود را اعمـال مـي كند. اين گياه باعـث كـاهش آزادشـدن FSH و افـزايش آزادشدن LH و پرولاكتين از هيپوفيز مي گردد. مطالعات نشان داده است كـه گيـاه پـنج انگـشت حـاوي تركيبــات اســتروژنيك نمــي باشــد و مــستقيما بــر روي تخمدانها تاثير نمي گذارد.

اجزاء فـرآورده :

ايـن فـراورده حـاوي 8mg,4-2,3 عصاره خشك گياه پنج انگشت castus-agnus Vitex ، معادل mg 58,0-42,0 آكوبين مي باشد.

مواد موثره :

مواد موثره گياه پنج انگشت بطـور دقيـق تعيــين نگرديــده اســت ولــي عــصاره ايــن گيــاه حــاوي فلاونوييدها (كاستيسين)، ايريدوئيد گلايكوزيد ها (آكوبين و آگنوزيد) و روغنهاي فرار مي باشد. موارد منع مصر ف: اين فـراورده بـا توجـه بـه اثـرات هورموني آن در دوران بارداري ممنوعيت مصرف دارد.

عوارض جانبي :

در اكثر مطالعات انجـام شـده عـوارض جانبي با مصرف اين دارو مشاهده نگرديده است ولـي بـه صورت نادر گزارشاتي مبني بر بروز واكنش هاي آلرژيـك، سردرد و افزايش خونريزي در دوران قاعدگي وجود دارد.

تداخلهاي دارويي :

اين دارو ممكن است با دارو هـا ي ضدبارداري خوراكي و هورموني تداخل نمايد. مقدار مصرف : صبحهـا يـك قـرص ميـل شـود . ايـن فراورده را مي توان به مدت چنـدين مـاه حتـي در دوران خونريزي ماهيانه مصرف نمود.

اشكال دارويي :

Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد