هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آلتيب - ALTIB

گیاهی

تعداد بازدید :439

موارد مصرف :

آلتيب در درمان اضطراب، بي خـوابي و سردردهاي با منشاء عصبي بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

والرينيـك اسـيد سـنبل الطيـب احتمـالاً باعث وقفه در سيستم آنزيمـي مـسئول كاتابوليـسم گابـا (GABA (مــيشــود. گلوتــامين موجــود در عــصاره سنبلالطيب به راحتي از سد مغزي – خوني عبـوركرده و توسط پايانه هاي عصبي بازجذب شده به GABA تبديل ميشود. افزايش غلظت GABA موجب كاهش فعاليـت سيستم عصبي مركزي (CNS (و بروز اثـرات آرامـبخش والرينيك اسيد ميگردد. طبــق بررســي هــاي انجــام شــده عــصاره هيــدروالكلي بادرنجبويه داراي اثرات آرام بخـش روي سيـستم اعـصاب مركزي (درموش) ميباشد. آپيژنين موجود در بابونه با اتصال به گيرنده هاي مركـزي بنزوديازپيني باعث ايجاد اثرات ضداضطراب و آرامبخـشي ميگردد. اسطوخودوس موجود در اين فـرآورده احتمـالاً داراي اثـر سداتيو است.

 مواد موثره :

كامازولن، والرينيك اسيد، والپوتريـات هـا ، ليناليل استات، سيترال و سيترونلال.

هشدارها:

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي نمايد، بنابراين هنگام رانندگي يا كـار با ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارند احتياط شود. مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شـيردهي توصـيه نميگردد.

عوارض جانبي :

به دليل وجود بابونه در ايـن فـرآورده، امكان بروز واكنش هاي آلرژيك (درماتيـت، آناف يلاكـسي ) در افراد حساس به اين گياه وجود دارد. با مصرف طولاني مدت اين فرآورده ممكن اسـت سـردرد، بيقراري، بيخوابي، ميدرياز و اختلال در عملكرد قلب بروز نمايد.

تداخلهاي دارويي:

مصرف اين فرآورده مـي توانـ د موجـب تـشديد اثـر سـاير داروهاي آرامبخش (به ويژه بنزوديازپينها) گردد. در مصرف همزمان با وارفارين به علت وجود هيدروكـسي كومارين در بابونه ممكن اسـت اثـرات وارفـارين افـزايش يابد.

مقدار مصرف :

روزي 2 بار، صبح و شب، هر بـار 2-1 قاشق مرباخوري از پودر آلتيب را در يك ليوان آب جوش به مدت 15 دقيقه دم كرده و پـس از صـاف كـردن ميـ ل نمايند.

اشكال دارويي :

Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد