هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آنتوم - ANETHUM

تعداد بازدید : 715

موارد مصرف :

آنتوم در زيادي چربي خون (كلسترول و تري گليـسيريد )، پيـشگيري و درمـان آرتريواسـكلروز و كوليكهاي صفراوي بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

كورسـتين و لاكتوكـوپيكرين موجـود در اين فرآورده احتمالاً باعث مهار آنزيم هاي ليپوژناز ميشوند. تركيبات موجود در آنتوم موجب افزايش ترشـحات صـفرا ميشود. عصاره شاهتره احتمالاً مانع تـشكيل سـنگ هـا ي صفراوي ميگردد.

اجزاء فرآورده :

آنتوم از عصاره گيا هان زير تهيه شده است:

1 -دانه وبرگ شويد 68 %

2 -ريشه كاسني 5 %

3 -سرشاخههاي گلدار شاهتره 5 %

4 -ليموعماني 4 %

مواد موثره :

روغـن هـا ي فـرار نظيـر كـارون، ليمـونن، گليكوزيـد تلـخ لاكتوكـوپيكرين، آلكالوئيـد، پروتـوپين و هيسپيريدين. هشدارها دربيماران مبتلا به ديابت بايد تحت نظر پزشك مصرفگردد. ايمني مصرف اين فـرآورده در زنـان بـاردار و شـيرده بـه اثبات نرسيده است.

مقدار مصرف:

قرص:

روزي 3 بار، هر بـار 3-2 قـرص بـا آب يـا آبميـوه مصرف شود.

گرانول:

روزي 3-2 بـار، هربـار يـك قاشـق مربـاخوري از گرانول را در يك ليـوان آب جـوش ريختـه و پـس از 10 دقيقه مصرف شود.

اشكال دارويي :

Granule

Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد