هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آنتي ديابتيك - ANTI-DIABETIC

گیاهی

تعداد بازدید :489

موارد مصرف :

آنتي ديابتيك در زيادي قندخون بكـار ميرود.

مكانيسم اثر :

مطالعات انجام شده نشان داده است كـه داكسينوجري مايسين موجود در بـرگ تـوت سـياه وارد واكنشهاي آنزيمي شده بجاي قند مورد مصرف آنزيم هـا قرارگرفته و آنزيمها را غير فعال ميكند. همچنين با ايجاد وقفه در عمل آنزيم گليكوزيداز ميتواند از شكسته شدن زنجيره قندها جلوگيري نمايد. اثرات پايين آورده قندخون شنبليله به علـت نيكوتينيـك اسيد، كومارين و تريگونلين موجود در آن ميباشد.

اجزاء فرآورده :

آنتي ديابتيك از مخلوط گيا هـا ن زيـر تشكيل شده است:

1-برگ توت سياه 20 %

2-دانه شنبليله 60 %

3-برگ زيتون 10 %

4-ريشه شيرينبيان 5 %

5-پونه 5 %

مواد موثره :

تري گونلين، كومارين، نيكوتينيـك اسـيد، داكسي نوجري مايسين و اولئوروپئين.

موارد منع مصرف :

ايـن فـرآورده در دوران حـاملگي ممنوعيت مصرف دارد.

هشدارها:

مصرف همزمـان ايـن فـرآورده بـا دارو هـا ي پايين آورنده قندخون و چربي خون، دارو هـا ي ضـدانعقاد، داروهاي هورموني و وقفه دهنده هاي مونـوآمين اكـسيدا ز (MAOI (بايد با احتياط صورت گيرد. ايمني مصرف اين فرآورده در دوران شـيردهي بـه اثبـات رسيده است، با وجود اين منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

نكات قابل توصيه :

از آنجـا كـه شـنبليله موجـود در آنتيديابتيك (بـه دليـل داشـتن فيبـر هـا ي موسـيلاژي ) ممكن است باعث ج لوگيري از جذب ساير دارو هـا گـردد، لذا توصيه ميشود اين فرآورده با فاصله زماني مناسـب از ساير داروها مصرف گردد

مقدار مصرف :

روزي 2 بار، هر بار 2 قاشق غـذاخوري از فرآورده را در يك ليوان آب جـوش دم كـرده و پـس از صاف كردن ميل نمائيد.

اشكال دارويي :

Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد