هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آنتي ميگرن - ANTIMIGRAINE

گیاهی

تعداد بازدید :466

موارد مصرف :

قطره آنتي ميگرن به عنوان پيـشگيري كننده و برطرف كننده حملات ميگرني و سردرد هـا ي بـا منشا عصبي بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

آنتي ميگرن به دليل داشتن سنبل الطيب و بادرنجبويه داراي اثرات مضعف سيستم اعصاب مركـزي (CNS (ميباشد. ساليسين موجود در پوست بيـد اثـرات ضد دردي مشابه ساليسيلاتها ايجاد مينمايد.

اجــزاء فــرآورده:

قطــره آنتــي ميگــرن از عــصاره هيدروالكلي گياهان زير تهيه ميشود:

- دانه رازيانه 30 %

- ريشه سنبلالطيب 30 %

- پوست ساقه بيد 20 %

- برگ بادرنجبويه 20 %

مواد موثره :

والرينيك اسيد، وال پوترياتها، ساليـسين، روغنهاي فرار نظير آنتول، فنكون، سيترال و سيترونلال. موارد منع مصرف مصرف اين فرآورده در دوران بارداري ممنوع ميباشد. مطالعات انجـام شـده نـشان داده اسـت كـه ساليـسيلات ترشح شده در شير مـادر موجـب ايجـاد راش مـاكولار در نوزادان ميگردد. هشدارها مـصرف مقـادير زيـاد ايـن فـرآورده ممكـن اسـت ايجـاد خوابآلودگي نمايد . بنابراين هنگـام راننـدگي يـا كـار بـا ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد، احتياط شود. در افراد حـساس بـه اسيدس اليـسيليك، مبـتلا بـه آسـم، زخــمهــاي حــاد گوارشــي، همــوفيلي، نقــرس ، كمــي پروترومبين خون و ديابت با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي :

مصرف اين فرآورده ممكن است ايجـاد ناراحتي گوارشـي نمايـد . بـا مـصرف طـولاني مـدت ايـن فرآورده ممكن است سردرد، بيقراري، بي خوابي، ميدرياز و اختلال در عملكرد قلب بروز نمايد.

تداخلهاي دارويي :

از مصرف همزمان ايـن فـرآورده با داروهاي حاوي ساليسيلاتها خودداري شود. مصرف اين فـرآورده موجـب تـشديد اثـر سـاير دارو هـا ي آرامبخش ميگردد.

مقدار مصرف :

بـه محـض شـروع اولـين آثـار حملـه ميگرني 30 تا 40 قطره در يك فنجان آب س رد ريختـه و ميل شود . در صورت لزوم ميتوان بعد از يكساعت مـصرف دارو را تكرار نمود.

جهت پيشگيري از حمله ميگرني و سردرد ميتوان صبح و شب مطابق دستور فوق مصرف نمود.

اشكال دارويي :

Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد