هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آفروديـت -APHRODIT

گیاهی

تعداد بازدید :1132

موارد مصرف :

آفروديـت بـه عنـوان برطـرف كننـده اختلالات نا شي از ناتواني ها و كمبود تمايلات جنـسي بـه كار ميرود.

مكانيسم اثـر :

آزمايـشات بـاليني انجـام شـده اثـرات برطرف كننده اختلالات ناشي از ناتواني و كمبود تمايلات جنسي را تائيد نموده است . همچنين براساس آزمايـشات انجـام شـده بـر رويرت گـزارش شـده اسـت كـه گيـاه خارخاسك به علت داشتن استروئيد هـا ي مختلـف باعـث تحريك اسپرماتوژنز و با تاثير بر روي سلولهاي سـرتولي، موجب افزايش توليد اسپرم و قوه باء ميگردد.

اجزاء فرآورده قطـره:

حـاوي 48/0-32/0 ميلـيگـرم فلاونوئيـد تـام ميباشد و از گياهان زيرتشكيل شده است:

1 -عصاره خارخاسك 65 %

2 -عصاره دارچين 30 %

3 -عصاره زنجبيل 5/4 %

4 -عصاره كلاله زعفران 5/0 %

مواد موثره :

فلاونوئيد هـا ، سـاپونين هـا ي اسـتروئيدي، 3-داكسي ديوسژنين و روغن هـا ي فـرار نظيـر بنزالدئيـد، كومينالدئيد، زينجيبون.

هشدارها:

در بيماران قلبي و بيماراني كه اخيـراً مبـتلا به سكتههاي قلبي شدهاند بايد با احتياط مصرف شود.

عــوارض جــانبي:

در افــراد حــساس احتمــال بــروز واكنشهاي آلرژيك وجـود دارد . در كمتـراز 1 %بيمـاران عدم تحمل گوارشي، سردرد مختصر و برافروختگي صورت گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

از آنجا كـه گـزارش شـده اسـت زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضدفعاليت پلاكتـي و پايين آورنده قندخون ميباشد، لـذا مـصرف مقـادير زيـاد اين فرآورده ممكن است با درم انهاي قلبي، پايين آورنده قند خون و ضدانعقاد تداخل نمايد.

مقدار مصرف :

قطره:

60-50 قطره، 3 بار در روز در يك فنجان آب قنـد بعد از غذا ميل شود.

قرص:

روزي 3 بار هر بار يك قرص ميل شود.

اشكال دارويي :

Drop

Tablet.C.S

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد