هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بالانسد سالت - BALANCED SALT

الکترولیت ها

تعداد بازدید :875

موارد مصرف :

بـراي شستـشوي چـشم هـا در حـين اعمال جراحي مختلف بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

ايـن محلـول ايزوتونيـك بـوده و حـاوي الكتروليتهاي لازم بـراي فعاليـت متابوليـسمي طبيعـي سلولها ميباشد. هشدارها: اين فرآورده براي تزريق يا انفوزيـون داخـل وريدي نيست و فقـط بايـد در شـرايط آسـپتيك مـصرف شود.

 نكات قابل توصيه:

 1- اين فرآورده فاقد هرگونه ماده محافظ است و نبايـد از يك فرآورده براي بيشتر از يك بيمار مصرف شود.

2- احتمال بروز ادم و كدورت قرنيه بعد از مصرف ايـن فـرآورده وجـود دارد، احتيـاط لازم هنگـام مـصرف بايـد صورت گيرد.

 3- اين فرآورده بايد در دماي 8-30 درجه سانتي گراد نگهداري و از انجماد فرآورده جلوگيري شود.

 4- اين دارو در بيماران ديابتي با يد با احتيـاط فـراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

كراتوپاتي و واكنش هاي التهابي بعـد از عمل و ادم قرنيه از عوارض جانبي احتمالي ايـن فـرآورده هستند.

 مقدار مصرف :

 فرآورده بايـد طبـق دسـتور سـازنده و برحسب نوع عمل جراحي مصرف شود.

 اشكال دارويي :

Solution: NaCl 0.49% or 0.64% + KCl ,0.075% + MgCl2,6H2O 0.03% + CaCl2 2H2O 0.048% + Sodium Citrate 2H2O %0.17% + Sodium Acetate,3H2O 0.39

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد