هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بفنيوم هيدروکسي نافدوات - BEPHENIUM

تعداد بازدید : 1005

موارد مصرف :

اين دارو درمان آلودگي بـه كـرم هـاي قلابدار گونة آنكيلوستوم دئودنال، كرم هـاي گـرد، ماننـد آسكاريس (به ويژه همراه با آلودگي به كرم هاي قـلاب دار) و گونههاي تريكوسترونژيلوس مصرف مي شود.

هشدارها:

اين دارو در بيماران مبتلا بـه هيپرتانـسيون يا فشار خون متغير بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عــوارض جــانبي:

تهـوع، اسـهال، اسـتفراغ، سـردرد، سرگيجه با مصرف اين دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: در آلودگي بـه آنكيلوسـتوم و آسـكاريس، يك ساشه (5 گرم ) يك يا دو بار در روز مصرف مـي شـود . براي از بين بردن كامل نكاتور آمريكانوس، سه روز متوالي روزي دو بار هر بار يك ساشه (5 گرم) مصرف ميشود.

كودكان:

در كودكان با سـن بيـشتر از دو سـال ، نـصف محتواي ساشه (2/5 گرم) مصرف ميشود. در كودكـان بـا سن كمتر از دو سال يا با وزن كمتر از 10 كيلوگرم، يـك چهارم محتواي ساشه (1/25 گرم) مصرف ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو بايد با معـدة خـالي مـصرف شـده و تـا يـك ساعت بعد از مصرف آن از خوردن و آشـاميدن خـوددار ي نمود.

2- دارو را مي توان در شربت يـا آب ميـوه سوسپانـسيون نموده و فوراً مصرف كرد . همراه اين دارو نيازي به مصرف داروهاي مسهل نيست.

اشكال دارويي :

Granule : 5 g/Sachet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد