هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بتاهیستین - BETAHISTINE

تعداد بازدید : 1401

مــوارد مــصرف:

ايــن دارو بــراي درمــان علائــم و بيمــاريMenier’s (ســرگيجه، وزوزگــوش، كــاهش شنوائي) بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو مشابه هيستامين عم ل ميكند و به نظر ميرسد كه با بهبود گردش خون در لابيرنت باعـث كاهش فشار داخل لنفاوي ميشود.

مــوارد منــع مــصرف :

در بيمــاران مبــتلا بــه فئوكروموسيتوما و زخم گوارشي فعال نبايد مصرف شود.

تــداخلهــاي دارويــي:

مــصرف همزمــان بــا آنتاگونيستهاي هيـستامين، موجـب كـاهش تـاثير دارو ميشود.

عوارض جانبي :

اخـتلالات گوارشـي، سـردرد، بثـورات پوستي و خارش از عوارض جانبي مهم اين دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

درصـورت ابـتلا بيمـار بـه آسـم، سابقه زخم گوارشي، بارداري و شيردهي با احتياط مصرف شود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

ابتــدا 16 ميلــيگــرم 3 بــار در روز، ترجيحاًبعـــد از غـــذا و ســـپس در ادامـــه درمـــان 24-48 mg/day مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 8 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد