هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

برن اوینتمنت - BURN OINTMENT

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :1313

رده بارداری : C

موارد مصرف:

اين فرآورده براي پيـشگيري و درمـان تحريك و التهاب پاي شيرخواران ناشـي از ادرار، تـسكين سوختگيها و زخم هاي سطحي، سـاير تحريكـات خفيـف پوست و درماتيت آمونياكي بكار ميرود.

مكانيسم اثـر :

ايـن دارو يـك لايـه محـافظ در مقابـل محركهاي پوست تشكيل مـي دهـد و سـوختگي، درد و خارش را از بين مي برد. بعلاوه، اكسيدروي قابض اسـت و از طريق كاهش ترشحات زخم به بهبود التهاب و تحريـك موضعي كمك ميكند.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو براي مصرف خارجي است . از تمـاس دار و بـا چشم بايد جلوگيري شود.

2- درصورت عدم بهبود، بروز تحريك يا عفونـت، مـصرف دارو بايد قطع شود.

مقدار مصرف :

براي پيـشگيري از التهـاب و تحريـك پوســت شــيرخواران ناشــي از ادرار، پمــاد را بايــد در قسمتهاي زير كهنه يا پوشك ماليد . بـراي درمـان بايـد پماد را روزانه 3-4 بار بكار برد. براي زخـم هـاي سـطحي غيرعفوني و سوختگي هاي خفيف، يك لايه نازك از پمـاد روي موضع ماليـده مـي شـود و در صـورت لـزوم روي آن گازاستريل قرار ميگيرد.

اشكال دارويي :

Ointment: (Cod liver oil 50% + Zinc

(%Oxide 30

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد