هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بوسرلين - BUSERELIN

هورمونها و ضدهورمونها

تعداد بازدید :824

مـوارد مــصرف:

بوسـرلين در درمـان كارسـينوماي پيشرفته پروستات مصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنـين بعنوان محرك تخمك گـذاري در روش تلقـيح مـصنوعي براي IVF نيز استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

بوسرلين آنالوگ صناعي LHRH اسـت . اين دارو ابتدا باعـث تحريـك آزادسـازي LH و FSH از هيپوفيز قدامي مي شود كه اين دو نيز باعث افزا يش سريع غلظت تستوسترون ميشوند اما ادامه مصرف آن در درمان كارسينوماي پروستات باعث كاهش ترشح LH و FSH و متعاقباً باعث كاهش غلظت تستوسترون ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 بوسرلين بصورت متابوليـت از طريـق ادرار دفع مي شود. نيمـه عمـر پلاسـمايي آن 3-6 دقيقـه است و فقـط در هيپـو فيز قـدامي، شـش و كليـه تجمـع مييابد.

هشدارها:

طي ماه اول درمان بيمار بايد از نظـر خطـر انسداد حالب و اختلالات نخاعي تحت مراقبت باشد.

 عـوارض جـانبي:

 افـزايش درد اسـتخوان، بـيحـسي دستها و پا ها، اشكال در دفع ادرار و احـساس ضـعف در پا، ناتواني جنسي، گرگرفتگي، خارش، قر مزي يا تـورم در ناحيه تزريق، اسهال، كاهش اشت ها، تهوع يا استفراغ، تورم و حساس تر شدن سينه و تورم پا از عوارض جـانبي مهـم دارو هستند.

 نكات قابل توصيه:

 1- طي درمان با دارو غلظت پلاسمايي تستوسترون بيمار بايد اندازهگيري شود.

 2- شكل اسپري بيني نبايد با دارو هاي ضداحتقان بينـي مصرف شود.

 مقدار مصرف:

 تزريقي: دركارسينوماي پروستات 0/5 ميليگرم بصورت تزريق زيرجلدي هر هشت ساعت يكبار به مدت هفت روز مصرف مي شود. مقدار مصرف نگهدارنـده 0/2 ميلـي گـرم بصورت تزريق زيرجلدي يكبار در روز ميباشد. اسپري: يك اسپري داخل هر سوراخ بينـي تـا 6 بـار در روز و به مدت يك هفته مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

(Injection: 1 mg/ml (as Acetate

Nasal Spray: 150 mcg/dose

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد