هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بابونه - Babooneh

تعداد بازدید : 608

موارد مصرف :

اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخـاطي دهـان و سـاير قـسمتهـاي دسـتگاه گـوارش و التهاب مجاري تنفسي (بـه صـورت بخـور ) بكـار مـي رود. علاوه بر اين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ ميباشد.

مكانيسم اثر :

فعاليت ضد التهابي عـصاره بابونـه بيـشتر بواسطه تركيبات ماتريسين (پيشتاز كامازولن )، بيزابولـول و اكسيد هاي آن بوده كه عمده ترين تركيبـات موجـود در عــصاره را تــشكيل ميدهنــد . ايــن فعاليــت بــه عمــل آنتـياكـسيدان آنهـا نـسبت داده شـده اسـت. مطالعـات Invitro نشان داده است كه عصاره بابونـه موجـب وقفـه سيكلواكــسيژناز و ليپواكــسيژناز شــده، در نتيجــه توليــد پروســتاگلاندينهــا و لوكــوترينهــا را متوقــف مينمايــد. آپيژنين موجود در عصاره ب ابونه علاوه بر وقفـه در ايجـاد محــصولات 5-ليپواكــسيژناز و سيكلواكــسيژناز (نظيــر 12-ليپواكسيژناز) موجب مهار آزادسازي هيـستامين نيـز ميگردد. اثرات آنتي اسپاسـموديك بابونـه بـه آپـي ژنـين نسبت داده ميشود كه ميزان اين اثر نسبت بـه پا پـ اورين 92/3 برابر قويتراست.

اجزاء فرآورده:

ايـن فـرآورده از عـصاره هيـدروالكلي گياه بابونه (chamomilla Matricaria (تهيـه شـده است كه هر 100 ميلي ليتر از قطره حاوي 10 ميلـي گـرم كامازولن و حداقل 2 ميليگرم آپيژنين ميباشد.

مواد موثره :

روغـن هـا ي فـرار نظيـر كامـازولن، آلفـا - بيزابولول و فلاونوئيد آپيژنين.

موارد منع مصرف :

اين فرآورده در افراد حـساس بـه بابونه و بيماران مبتلا به آسم منع مصرف دارد.

هشدارها:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود. عــوارض جــانبي: در افــراد حــساس احتمــال بــروز واكنشهاي آلرژيك (درماتيت تماسي، آنافيلاكسي ) وجود دارد.

تداخلهاي دارويي :

در مصرف همزمان با وارفارين به علت وجود هيدروكسي كومـارين در بابونـه ممكـن اسـت اثرات وارفارين افزايش يابد.

نكــات قابــل توصــيه :

در كــاربرد دارو بــه عنــوان ضدالتهاب و سوزش مخاط معده و روده بايد مقدار مصرف توصيه شده، نيم ساعت قبل از غذا ميل شود. در كاربرد قطره بابونه بعنوان ضداسپاسم و ضـدنفخ، بايـد دارو يكساعت بعد از غذا ميل گردد.

مقدار مصرف :

به عنوان دهانشويه:

روزي سه بار هر بار 5 ميلي ليتر (يك قاشق مرباخوري ) از فـرآورده را بـا نـصف ليـوان آب ولرم مخلوط و غرغره نمايند.

به صورت بخور :

15 ميلي ليتر از فـرآورده را در يـك ليتر آبجوش ريخته 2-1 بار در روز بخور داده شود.

خوراكي:

بزرگسالان روزي سه بار، هـر بـار 30 قطـره و اطفال روزي 3 بار، هر بار 20-10 قطـره در يـك فنجـان آب ولرم ميل نمايند.

اشكال دارويي :

Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد