هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

باريم سولفات - Barium sulfate - حاجب

تعداد بازدید : 791
اطلاعات دارویی

مصرف :

 سولفات باريم به عنـوان مـاده حاجـب اشــعه X بــراي آزمايــشات پرتونگــاري و تومــوگرافي كامپيوتري قسمت هاي مختلف دسـتگاه گـوارش مـصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

 سولفات بـاريم زمـاني كـه از بـدن عبـور ميكند، ميزان جذب اشعه X را افزايش ميدهد. بنابراين شكل و ساختمان دستگاه گوارش را آشكار ميكند.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو در صورتي كه خـالص باشـد از دستگاه گوارش جذب نميشود. بعد از مصرف خوراكي، مري، معده و دوازدهه فوراً آشكار مي شوند، در صورتي كه براي آشكارسازي روده كوچك 15-90 دقيقـه وقـت نيـاز است. در صورت تجويز داخل رودهاي بـا اسـتفاده از يـك لوله، روده كوچـك بلافاصـله نمايـان مـي شـود . شـدت و سرعت ظاهرسازي روده بـزرگ و انتهـاي روده كوچـك بـا استفاده از تنقيه به وضعيت بيمار و فـشار هيدروسـتاتيك روده بستگي دارد.

موارد منع مصرف :

 اين دارو در صـورت انـسداد روده بزرگ و يـا وجـود سـوراخ در دسـتگاه گـوارش، احتمـال بارداري يا دهيدراتاسيون نبايد مصرف شود.

 هـشدارهـا:

 در صـورت ابـتلا بـه كوليـت اولـسراتيو، ديورتيكوليت مزمن با احتياط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 احتمال بـروز يبوسـت، تجمـع مـدفوع متراكم، انسداد روده و آپانديسيت پس از مصرف (خوراكي يا تنقيه ) دارو وجود دارد . سوراخ شدن روده ها توسط دارو نيز ممكن است منجر به پريتونيت، چـسبندگي روده هـا و مرگ گردد . استنشاق ايـن پـودر موجـب بيمـاري ريـوي ميگردد.

 نكات قابل توصيه:

1-چندين ساعت قبـل از انجـام آزمـايش از خـوردن و آشاميدن خودداري شود.

 2- اســتفاده از ســولفات بــاريم تــا 1-2 هفتــه بعــد از نمونهبرداري از روده بزرگ و ركتوم توصيه نميشود.

 3- بعد از انجام آزمايش پرتونگاري، به منظور جلوگيري از تجمع مدفوع متراكم بيمار بايد مقادير زيـادي مايعـات دريافت كند . بعضي اوقات ممكن است استفاده از ملين هـا نيز ضروري شود.

 4- اين دارو براي بيماران مبتلا به آلرژي، آسـم، فيبـروز سيستيك بايد با احتياط مصرف شود.

مقدار مصرف :

مقدارمصرف بـه نـوع آزمـايش و روش پرتونگاري بستگي دارد.

 بزرگسالان

 خوراكي:

 براي عكـسبرداري از مـري بـه روش single 5-150 contrast ميلــيليتــر از 60-155 w/v% و بــه روش 15-140 double contrast ميلـــيليتـــر از سوسپانـسيون 60-250 w/v% مـصرف مـيشـود. بـراي معاينـه معـده و دوازدهـه بـه روش single contrast 240-360 ميلي ليتر از سوسپانـسيون 40-120 w/v% و براي معاينـه روده كوچـك بـه روش single contrast 480-700 ميلــيليتــر از سوسپانــسيون 40-80 w/v% مــصرف مــيشــود. بــراي معاينــه معــده بــه روش double contrast ابتدا بـراي پوشـش معـده 75-140 ميلــيليتــر از سوسپانــسيون 200-250 w/v% مــصرف مــيشــود و پــس از مــشاهده پوشــش و عكــسبرداري، 150-300 ميلي ليتر از سوسپانسيون 40-80 w/v% نيـز بكار ميرود. براي معاينه روده كوچك (بااسـتفاده از يـك لولــه دهــاني) 500-2400 ميلــيليتــر از سوسپانــسيون 24-50 w/v% به داخل دوازدهه وارد ميشود. براي انجام سي تـي اسـكن بـدن 200-500 ميلـي ليتـر از سوسپانسيون 1-2 w/v% مصرف ميشود.

 تنقيه:

 معاينه روده كوچك 2-2/5 ليتر از سوسپانـسيون 17-40 w/v% مصرف ميشود. براي معاينـه روده بـزرگ بـــــه روش 1/5-2/5 single contrast ليتـــــر از سوسپانــــسيون 17-40 w/v% و روش 350-1000 double contrast ميلــــيليتــــر از سوسپانسيون 85-125 w/v% مصرف ميشود.

 كودكان:

مقدار براساس نياز بيمار و بـه وسـيله پزشـك مشخص ميگردد.

 اشكال دارويي:

Powder for Suspension: 135 g/sachet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. چند تمرین برای درمان افتادگی سینه ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده فریز کردن لیمو :پس از خواندن این مقاله همه لیمو هایتان را فریز خواهید کرد


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد