هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كالانـدولا(CALENDULA)

گیاهی

تعداد بازدید :582

مـوارد مـصرف:

پمـاد كالانـدولا در درماتيـتهـاي آلرژيك، پيشگيري و تسكين التهاب و تحريك پوست بدن شيرخواران بر اثر تماس با ادرار، آزردگيهاي جلدي ناشي از خراش ها و بريدگي هاي سطحي، خـشكي و تـرك هـا ي پوست، پيشگيري و درمـان آفتـاب سـوختگي و گزيـدگي حشرات مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

فلاونوئيد هاي موجود در گل هميشه بهار از آزادشــدن هيــستامين و توليــد پروســتاگلاندين هــا جلوگيري مي نمايند. همچنين بـراي ايـن دسـته از مـواد گياه، اثرات ديگري نظير تثبيت غشاء ليزوزومي و تاثير بر نفوذپذيري و مقاومت مويرگي قائل هستند. ساپونينهاي گل هميشه بهـار از آزاد شـدن هيـستامين، براديكينين و بعضي از آنزيم هاي پروتئوليتيك جلوگيري كرده و با كاهش نفوذپذيري مويرگ ها، مانع ترشح پلاسما به داخل بافت ها گرديده و م هاجرت گويچه هـا ي سـفيد را به ناحيه مل تهب كاهش ميدهند . بعلاوه گزارش هـا يي نيـز مبني بر وقفه در رشد برخي از باكتري ها و قارچ ها توسـط اين مواد وجود دارد. كاروتنوئيدهاي گل هميـشه ب هـا ر و بخـصوص بتاكـاروتن پــيشســاز ويتــامين A بــوده و بــه اثــرات ضــدالتهاب و التيامبخش فلانوئيد ها و ساپونوزيدهاي آن كمك ميكنند. كاروتنوييدها همچنين همراه با تـانن موجـود در گيـاه در پيشگيري و بهبود حالت سرخي، ادم و درد ناشي از آفتاب سوختگي كه در اثر اشعه ماورا بنفش ايجاد ميشود، موثر ميباشند.

اجزاء فرآورده :

پماد كالاندولا از عصاره تام گـل هـا ي كالاندولا (officinalis Calendula (بـه م يـزان 5/1 % (معادل 100 ميليگرم كاروتنوييد) تهيه شده است.

مــواد مــوثره :

فلانوييــدهــايي نظيــر كورســتين، ايزوكورستين، استرولها، كاروتنوئيدها و ساپونين.

هشدارها:

مصرف طولاني مـدت ايـن فـرآورده ممكـن است باعث ايجاد حساسيت گردد.

مقدار مـصرف :

روزي چنـدبار پـس از تميـز كـردن پوست، به مقدار كافي از پماد روي موضع ماليده شود.

اشكال دارويي :

Ointment

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد