هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كاپسيكوم(CAPSICUM)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :3080

موارد مصرف :

كاپسيكوم براي درمان موقتي درد هاي عصبي از قبيل درد هاي متعاقب بيماري تبخال و نوروپاتي ديابتيــك دردنــاك و دردهــاي ناشــي از اســتئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

كاپسيكوم يك نوروپپتيد فعال اسـت كـه ساخت، ذخيره، انتقال و آزادشدن ماده P را تحـت تـاثير قرار مي دهـد . ايـن دارو بـا تخليـه مـاده P و ممانعـت از تجمـع مجـدد آن در اعـصاب حـسي محيطـي، پوسـت و مفاصل را نسبت به درد غيرحساس مينمايد.

موارد منع مـصرف :

كاپـسيكوم روي نـواحي تـرك خورده يا ملتهب پوست (مگـر تحـت شـرايط ويـژه ) و در نوزادان و اطف ال زير دو سال (مگر تحت نظر پزشك ) نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- ازتماس دارو با چشم ها و نـواحي تـرك دار يـا ملتهـب پوست بايد اجتناب گردد.

2- از استنشاق باقي مانده دارو ي خشك شده روي پوست بايد خودداري شود.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت بروز اشكال تنفـسي يـا ورم ، فـوراً بايـد بـه پزشك مراجعه گردد.

2- چنانچه پس از 28 روز در درما ن، وضعيت بـدتر شـد يا بهبود نيافت، مصرف دارو قطع و بايد به پزشك مراجعه شود.

3- دستها پس از استعمال دارو فوراً بايد شـسته شـوند، مگرآنكه خود آنها تحت درمان قرار گرفته باشند.

4- طي هفته هاي اول يا دوم درمان استفاده از ليدوكائين موضعي قبل از استعمال دارو ممكن اسـت نـا راحتيهـاي اوليه ناشي از دارو را كاهش دهد.

مقدار مصرف :

براي بزرگسالان و كودكـان بزرگتـر از دوسال، مقدار كافي از دارو 3-4 بار در روز در محل مـورد نظر، قرار داده شود.

اشكال دارويي :

- %Plaster 12 x 18 cm: capsaicin (0.025

(%0.08

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد