هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کارمین(CARAMIN)

تعداد بازدید : 471

موارد مصرف :

 ايـن فـرآورده جهـت برطـرف نمـودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشي از آن مصرف ميگردد.

 مكانيسم اثر :

 روغن هاي فرار موجـود در ايـن فـرآورده بـا داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كـاهش تونـوس اسـفنگتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گاز ها از معده مـي گـردد . تركيبــات فلاونوييــدي و بيزابولــول بابونــه داراي اثــر آنتــي اسپاسموديك ميباشند . بـه عـلاوه منتـول موجـود در نعنـاع احتمالاً ازطريق اثر آنتاگونيستي كلسيم، موجـب شـل شـدن عضلات صاف جدار كولون ميگردد

 اجزاء فـرآورده :

 ايـن فـرآورده از مخلـوط گيـا هـا ن زيرتشكيل شده است:

دانه انيسون 20%

دانه رازيانه 20%

دانه زيره سياه 20%

گل بابونه 20%

برگ نعناع 20%

مواد موثره :

 روغـن هـا ي فـرار ماننـد كـارون، آنتـول، فنكون، منتول، كامازولن و فلاونوييد آپيژنين.

هشدارها:

 ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است . با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

عــوارض جــانبي :

 در افــراد حــساس، امكــان بــروز واكنشهاي آلرژيك وجود دارد

. تداخلهـا ي دارويـي : بامـصرف( Caramin بعلـت وجود هيدروكـسي كومـارين در بابونـه ) اثـرات وارفـارين ممكن است افزايش يابد.

مقــدار مــصرف:

روزي دوبـار، هـر بـار 1-2 قاشـق مرباخوري از پودر كارامين را در يك ليوان آب جـوش دم كرده، نيم ساعت بعد از غذا ميل نمايند.

اشكال دارويي:

 Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد