هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلرديازپوكسايد(CHLORDIAZEPOXIDE) - خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید : 1914
اطلاعات دارویی

موارد مصرف :

كلرديازپوكسايد در كنتـرل اخـتلالات اضطراب يا براي تسك ين كوتـاه مـدت علائـم اضـطراب و همچنين بـراي رفـع علائـم قطـع مـصرف الكـل مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

ايــن دارو از راه خــوراكي جــذب ميشود وتمايـل زيـادي بـراي اتـصال بـه پـروتئين هـاي پلاسمايي دارد . در كبد متابوليزه شده و به متابوليت هـا ي فعال تبديل ميشود. نيمه عمر آن 5-30 ساعت ودفع آن از طريق كليه ميباشد. زمان شروع اثر دارو پس از مصرف يك مقدارواحـد بـه سـرعت جـذب آن و پـس از مـصرف مقادير متعدد، به سرعت و ميـزان تجمـع دارو و بـه نوبـه خود به نيمه عمر دفع و كليرانس آن بستگي دارد.

هشدارها  :

1- در بيماري تنفسي، ضعف عضلاني، بيماران بـا سـابق ه مصرف نابجاي دارو و الكل و يا افراد با اختلال شخصيتي، مسموميت شديد با الكل همراه با علائـم حيـاتي ضـعيف شده، اغماء، شوك گلوكوم حاد بازاويه بـسته يـا اسـتعداد ابتلا به آن، مياستني گراو بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود.

2- درافراد مسن، نارسايي كبدي و نوجوانان و افراد داراي بيمـاري شـديد كليـوي، مقدارمـصرف دارو بايـد كـاهش پيداكند.

3- مصرف طولاني مدت يا مقادير زيـاد دارو، خطـر بـروز وابستگيهاي جسمي و رواني را افزايش ميدهد.

عوارض جـانبي :

خـواب آلـودگي و منگـي در روزبعـد ازمــصرف دارو، گيجــي و عــدم تعــادل (بخــصوص در افرادمسن)، فراموشي، وابستگي، تحريك پذيري غيرعـادي و در برخـي مـوارد سـردرد، سـرگيجه، افـت فـشارخون، افزايش ترشـحات بـزاق، كرامـپ و درد در ناحيـه شـكم، بثورات جلدي، اخـتلال بينـائي، تغييـر در ميـل جنـسي، احتباس ادرار، اختلالات خوني و يرقان از عوارض جـانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان با الكل يـا سـاير داروهـاي مـضعف CNS از جملـه ضـددردهـاي مخـدر، بيهوشكننـده هـا ي عمـومي، مهاركننـده هـا ي مونـوآمين اكــسيداز(MAO) ، ضدافــسردگيهــاي ســه حلقــه اي و داروهاي پائين آورنده فشارخون كه باعث تـضعيف CNS ميشوند (مانند كلونيدين و متيل دوپا ) و رزرپـين ممكـن اســت اثــر مــضعف CNS ايــن دارو را تــشديد نمايــد . آنتياسيدها جذب كلرديازپوكسايد را به تاخير مي اندازنـد . كاربامازپين متابوليسم كلرديازپوكسايد را افزايش و غلظت ســرمي آن را كــاهش مــيدهــد. مــصرف همزمــان بنزوديازپينها با ايتراكونازول و كتوكونازول ممكـن اسـت سبب مهار متابوليسم بنزوديازپينها و در نتيجـه افـزايش غلظت پلاسمايي اين داروها شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو ممكن است وابستگي ايجاد كند و نبايد بيش از مقدار توصيه شده يا به مدت طولاني مصرف شود.

2- اگر بعد از چند هفته اثر درماني كاهش يابد، بايـد بـه پزشك مراجعه شود. 

3- در صورت بـروز خـوابآلـودگي، سـرگيجه، منگـي، از دست دادن مهارت در انجام كار بخصوص در افراد مـسن، در رانندگي و كار با ماشين آلاتي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارند، بايد احتياط شود.

4- به منظور كاهش احتمال بـروز علائـم قطـع مـصرف، مصرف اين دارو بايد بتدريج قطع شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضداضطراب، 5-25 ميليگـرم 3 يا 4 بار در روز و به عنوان درمان علائم قطع مصرف الكـل (تسكينبخـش – خـواب آور) ، ابتـدا 50-100 ميلـي گـرم مصرف ميشود و سپس برحسب نياز تاحداكثر mg/day 400 تكرار ميگردد.

كودكان:

به عنوان ضداضطراب دركودكان باسن بيـشتر از 6 سال، 5 ميليگرم 2-4 بار در روز مصرف مـي شـود و در صورت نياز مقدارمصرف تا 10 ميلـي گـرم 2-3 بـار در روز افزايش مييابد.

اشكال دارويي :

Tablet: 5 mg, 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید چند تمرین برای درمان افتادگی سینه سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد