هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کرومولین سدیم - CROMOLYN SODIUM

تعداد بازدید : 1565

موارد مصرف :

اين فرآورده براي درمان التهاب فصلي قرنيه وملتهمه بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

كرومولين دگرانولاسيون ماست سل هـاي حــساس را بعــد از مجــاورت بــا آنتــي ژنهــاي خــاص و آزادسازي ميانجيهاي التهابي مهار ميكند.

فارماكوكينتيــك:

بــه مقــدار خيلــي كــم (كمتــر از 0/07درصد) جذب ميشود.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در صـور ت حـساسيت مفرط به يكي از اجزاء فرآورده نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- پاسخ علامتي به درمان طي چند روز ظاهر مـي شـود . اما بعضي اوقات درمان طولاني تر تا 6 هفته ممكـن اسـت ضروري باشد.

2- مانند همه فـرآورده هـاي چـشمي حـاوي بنزالكـونيم كلرايد، هنگام استفاده اين فرآورده نبايـد از عدسـي هـاي تماسي نرم استفاده نمود.

3- در صــورت لــزوم مــي تــوان ايــن دارو را همــراه بــا گلوكوكورتيكوئيدها مصرف كرد.

عوارض جانبي :

خارش، سوزش، آبريزش و تورم چـشم و خشكي اطراف چشم از عوارض جانبي اين دارو هستند.

مقدار مصرف :

1-2 قطره 4-6 بـار در روز در فواصـل منظم در هر چشم ريخته ميشود. يك قطره تقريباً حاوي 1/6 ميليگرم كرومولين سديم است. 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد