هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كروتاميتون - CROTAMITON

تعداد بازدید : 11207

رده بارداری : C

موارد مصرف :

كروتاميتون براي درمان جرب ناشي از ساركوپتس اسكايي و درمان علامتي خا رش پوست به كار ميرود.

هشدارها :

1- دارو فقط براي استفاده موضعي اسـت و ازمـصرف آن در اطراف چشم ها يا بـر روي پوسـت تـرك خـورده بايـد اجتناب شود.

2- درصورت بروز حساسيت، آلرژي يا واكـنش تحريكـي اوليه پس از مصرف كروتاميتون يا در صورت وجود پوست شديداً ملتهب و مجروح بايـد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شود.3- اين دارو در درماتوز اگزوداتيو حاد نبايد مصرف شود.

4- در اطفال كمتر از 3 سـال بـا مـشورت دكتـر مـصرف شود.

عوارض جانبي :

واكنش آلرژيـك (بثـورات جلـدي ) يـا تحريك پوست ممكن است با مصرف دارو بروز نمايد.

نكات قابل توصيه  : 1- در صورت بروز تحريك يا واكنش حسا سيتي، مـصرف دارو بايد قطع و به پزشك مراجعه شود.

2- ازتماس دارو با چشم ها، دهان يا نواحي ملتهب پوست جداً اجتناب شود.

3- قبل از استعمال دارو، پوست بايـد بـه خـوبي خـشك گردد.

4- بيش از مقدار تجويز شده، نبايد مصرف شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنـوان ضـدجرب، دارو در تمـام سـطح بدن از چانه به پائين، به ويـژه در نقـاط چـين دار پوسـت ماليده ميشود. صـبح روز بعـد از مـصرف دارو، ملحفـه و لباس زيربايد تعويض شـود . مـصرف دارو را ميتـوان پـس از24 ساعت تكرار كرد و 48 سـاعت پـس از آخـرين بـار مصرف دارو، بايد حمام نمود . بـه عنـوان ضـدخارش، دارو بايد به آرام ي در محل ماليده شود تا كاملاً جـذب گـردد . اين عمل درصورت نياز، قابل تكرار است.

اشكال دارويي :

%Topical Cream: 10

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد