هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کالنديت اي( Calendit E)

گیاهی

تعداد بازدید :469

موارد مصرف :

اين فراروده جهت بهبود التهابات، زخم و آبسه هاي پوستي بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اثرات ضد التهابي و التيام بخش اكي ناسه به فراكسيون هاي پلي سـاكاريدي موجـود در آن نـسبت داده مـي شـود . از جمله اين پلي ساكاريد ها اكي ناسين مـي باشـدكه بطـور تجربي به عنوان آنتاگونيست هيالورونيداز شـناخته شـده است و با مهار اين آنزيم از طريق تشكيل كمپلكس پايدار پلي ساكاريد - اسيدهيالورونيك باعث تحري ك رشد سـلول فيبروبلاست مي گردد.

اجزاء فرآورده:

عصاره هيدرو الكلي هميشه بهار 10 % officinalis Calendula عصاره هيدرو الكلي سرخارگل 11 % angustifolia Echinacea مواد موثره فلاونوييدها (نظيـر : فلاونـول، ايـزورامنتين و كورسـتين )، ترپنوئيدها، روغن هاي فرار ، آلكالوئيدهـا ، آلكـال آميـد هـا (ايزوبوتيل آميـد، اكيناسـه ايـن )، كربوهيـدرات هـا (پلـي ساكاريدهـا نظيـر اكـي ناسـين اينـولين )، گلايكوزيـد هـا ، مــشتقات اســيدكافئيك نظيــر اكيناكوزيــد، ســينارين، پلياِنها.

هشدارها:

به دليل عدم وجود اطلاعات كافي در مـورد اين فراورده بهتر است از مـص رف آن در زمـان حـاملگي و شيردهي خودداري شود.

عـوارض جـانبي:

امكـان بـروز واكـنشهـاي آلرژيـك بخــصوص در افــراد حــساس بــه خــانواده آستراســه يــا كمپوزيته وجود دارد.

تــداخلهــاي دارويــي: 

اكيناســه ممكــن اســت بــا درمانهاي ايمونوساپرسيو تداخل نمايد.

مقدار مصرف:

روزي 3-2 بار بر روي موضع ماليده شود.

اشكال دارويي :

Cream

 

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد