هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کاپسيان(Capsian)

گیاهی

تعداد بازدید :307

مــوارد مــصرف:

 ايــن فــراورده بــراي رفــع درد و اسپاسمهـا ي عـضلاني، درد هـا ي روماتيـسمي، لومبـاگو و آرتريت مزمن بكارميرود.

مكانيسم اثر :

كاپسايسين با اتصال به رسپتور وانيلوييد نوع VR1) C) كانال كاتيوني را باز و باعث ريزش كلسيم و درنتيجه آزادشدن نروپپتيـد هـا ي مـسئول درد، تنظـيم درجـه حـرارت و التهـاب عـصبي (Substance P) مـي گردد. تخليه ماده P دراعصاب حسي موجب از بين رفـتن درد مي گردد.

اجزاء فراورده :

اين فراورده حاوي 1,2% عصاره خ شك ميــوه فلفــل (Capsicum annuum) معــادل mg/g 0,35 -0,65 كاپسايسين مي باشد.

مواد موثره :

 كاپسايسينوييدها بويژه كاپسايسين و دي هيدروكاپسايـــسين، كاروتنوييـــدهـــا، فلاونوييـــدهـــا و استروييدساپونينها .

عوارض جانبي :

 مصرف ايـن فـراورده ممكـن اسـت در چند روز اول به طور موقت موج ب بروز درد و سـوزش در موضع گردد كه پس از چند بار اسـتفاده برطـرف خواهـد شد. نكات قابل توصيه اين فراورده نبايد با مخاط چشم، بيني، د هان، محل زخـم يا پوست آسيب ديده تماس پيدا نمايد.

بعد از مصرف دارو بلافاصله بايد دستها را شستشو داد.

مقدار مصرف :

روزانه 4 بار، هرب ار مقدار كمي از پمـاد برروي موضع دردناك ماليده و خوب ماساژ داده شود.

اشكال دارويي:

 Ointment

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد