هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلوپیدوگرل - Clopidogrel

فرآورده های خونی و انعقادی

تعداد بازدید :1144

رده بارداری : B

مـــوارد مـــصرف :

پیشگیری از بروز حوادث ترومبوآمبولیک عروقی مانند سکته قلبی یا سکته مغزی، بیماریهای عروق محیطی استفاده می شود .

مكانيسم اثر :

 كلوپيدوگرل باعث وقفه د ر اتصال ADP به گيرندههاي آن بر روي سطح پلاكت هـا مـي شـود و در نتيجه فعال سـازي گليكـوپروتئين كمـپلكس IIb/IIIa را كه به واسطة ADP انجام مي شود، مختل مي نمايد. بدين ترتيـب تجمـع پلاكتـي متوقـف مـي شـود. از آنجـا كـه كلوپيدوگرل به صورت غير برگشت پـذير گيرنـده پلاكتـي ADP ر ا مسدود مي كند، پلاكت هايي كه درمعرض ايـن دارو قرار ميگيرند، به صورت دائمي متأثر خواهند شد.

موارد منع مـصرف :

 ايـن دارو در خـونريزي فعـال و شيردهي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- از مــصرف كلوپيــدوگرل در چنــد روز اول پــس از انفاركتوس ميوكارد و 7 روز پس از حمله ايسكميك با يـ د اجتناب نمود.

2- در بيماراني كـه در معـرض خطـر افـزايش خـونريزي ناشي از تروما، جراحي يا ديگر شرايط پاتولوژيك هـستند، و در بيماران مبتلا به نارسايي كبدي و كليـوي، ايـن دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

3- در مصرف همزمان ايـن دارو بـا داروهـايي كـه خطـر خونريزي را افزايش ميدهند، بايد احتياط شود.

4- در صورتي كه اثر ضد پلاكتي مطلـوب نباشـد ، هفـت روز قبل از انجام جراحي باي د مـصرف كلوپيـدوگرل قطـع شود.

عوارض جـانبي :

 درد شـكمي، سـوء هاضـمه، اسـهال ، اختلالات خونريزي (از جمله در دستگاه گوارش و داخـل جمجمه)، تهوع، استفراغ، گاستريت، نفخ، يبوسـت، زخـم معده و اثني عشر، سـردرد، گيجـي، پارسـتزي، لكـوپني، كاهش پلاكت ها، ائوزينوفيلي، جوش و خارش بـا مـصرف اين دارو گزارش شده است.

مقـدار مـصرف :

 ايـن دارو بـه ميـزان 75mg/day مــصرف مــي شــود . در ســندرم حــاد كرونــر ابتــدا 300 mg/day و سپس75 mg/day (همراه بـا 75 تـا 325 ميليگرم آسپيرين) مصرف مي شود.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد