هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دهيدروامتين - DEHYDROEMETINE

ضد انگل

تعداد بازدید :962

مــوارد مــصرف:

دهيــدروامتين در درمــان آميبيــاز (درصورت عدم پاسخ بيمار به مترونيـدازول ) و بـه عنـوان ضدكرم در درمان آلودگي به فاسيولا مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يـك مـشتق صـناعي امتـين بـا اثركشنده آميب در بافـت هـا اسـت كـه اثـرات آن مـشابه امتين مي باشد.

مــوارد منــع مــصرف:

ايــن دارو درصــورت وجــود بيماريهاي قلبي، كليوي و اختلال هاي عصبي – عضلاني نبايد مصرف شود.

هشدارها:

در طـول مـصرف ايـن دارو وضـعيت بيمـار ازنظر علائم مسموميت قبلي بايد بررسي شود.

عوارض جانبي :

عوارض اين دارو شبيه امتين است، بـا اين تفاوت كه احتمالاً سـميت ايـن دارو كمتـر از امتـين ميباشد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقـدار ايـن دارو در درمـان آميبيـاز از راه تزريق عميق زير ج لدي يا عـضلاني 1 mg/kg/day (تـا حداكثر 60 mg/day) به مدت 5 روز ميباشـد كـه ايـن مقدار براي بيماران سـالخورده در مـوارد شـديد بيمـاري 0/5 mg/kg/day است.

كودكـان:

مقـدار مـصرف ايـن دارو در كودكـان ماننـد بزرگسالان است، باين تفاوت كه دارو در 2 مقدار منقـسم در طول روز بايد مصرف شود.

اشكال دارويي :

Injection: 60mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد