هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دكسپانتنول(DEXPANTHENOL)

تعداد بازدید : 10283

رده بارداری : C

موارد مصرف :

دكسپانتنول بـراي تـسكين خـارش و كمك به تـرميم پوسـت در مـوارد اگزمـا و درمـاتوز هـاي خفيف و درمان خارش و تحريك ملايم پوس ت، زخم هـاي سطحي، گزيدگي و نيش حـشرات، پيچـك سـمي، بلـوط سمي و زخم قنداق نوزادان مصرف ميشـود . بـه عـلاوه از اين دارو به عنوان نرم كننده و محافظ نواحي جراحي شده نيز استفاده ميشود.

مكانيـسم اثـر:

ايـن دارو يـك آنـالوگ ويتـامين ب- كمپلكس است و با تحريك اپيتليزاسيون و گرا نولوسـيون در اگزما ها و درماتوز هاي خفيف باعث تسريع بهبود زخـم و تسكين خارش ميشود.

فارماكوكينتيـك:

در صـورت جـذب سيـستميك بـه سرعت به اسيد پانتوتنيك متابوليزه ميشـود و اغلـب بـه شكل كوآنزيم A انتشار مي يابد. متابوليتهاي دارو عمدتاً از طريق ادرار و بخشي نيز از راه مدفوع دفع ميشوند.

هشدارها:

درصورت بروز واكنش هاي حساسيت مفرط، مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض جانبي :

خـارش، لكـه هـاي قرمـز، درماتيـت و احساس سوزش پوست ممكن است بروز نمايد.

نكات قابل توصيه :

1- دارو فقط براي استعمال خارجي است.

2- از تماس دارو با چشمها بايد اجتناب شود.

مقدار مصرف :

برحسب نياز روزانه 1-2 بار يـا بيـشتر بر روي پوست ماليده ميشود.

اشكال دارويي :

%Cream: 5

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد