هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دیکلوفناک سدیم(DICLOFENAC SODIUM)

ضد گلوکوم

تعداد بازدید :820

موارد مصرف :

ديكلوفناك براي مهار تنگـي مردمـك چشم در حين جراحي آب مرواريد، درمان التهاب بعـد از جراحي آب مرواريد، جراحـي لـوچي يـا ترابكو لوپلاسـتي ليزرآرگون، در نقايص اپي تليال قرنيه متعاقب كراتكتـومي فوتورفركتيو، كراتك تـومي راديـال يـا ترومـاي تـصادفي و همچنين التهاب فصلي ملتحمه بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

ايـن دارو بـه علـت جلـوگيري از توليـد پروسـتاگلاندين هـا داراي اثـرات ضـد درد و ضـد التهـاب ميباشد.

موارد منع مصرف :

 در صورت حـساسيت مفـرط بـه يكي از اجزاء فرآورده و هنگام استفاده از لنزهاي تماسـي نرم اين دارو نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- در صورت حساسيت به آسپرين، ايـن دارو با يـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

 2- هنگام مصرف اين دارو احتمـال بـروز خـونريزي در بافتهاي چشمي وجود دارد . لذا در بيمـاران مـستعد بـه خونريزي يا بيماران تحت درمان با دارو هاي ضـدانعقاد ي، اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 نكات قابل توصيه :

 بيماراني كه همزمان با مصرف اين فرآورده از لنز هاي تما سي نرم استفاده مـي كننـد ، ممكـن است دچار قرمزي و سوزش چشم شوند.

 عوارض جانبي :

 سوزش، خارش، التهاب قرنيه، افـزايش فشار داخل كره چـشم، تهـوع و اسـتفراغ و واكـنش هـاي آلرژيك از عوارض جانبي اين دارو ميباشد.

 مقدار مصرف :

بعد از جراحي قرنيه، از 24 ساعت بعد از عمل جراحي تا 2 هفتـه بعـد، 4 بـار در روز، در چـشم درمان شده چكانيده ميشود. در جراحي انكساري قرنيـه ، 1-2 قطره يك ساعت قبـل از جراحـي و 1-2 قطـره 15 دقيقه بعد از ج راحي در چشم ريختـه مـي شـود و سـپس مصرف دارو 4 بار در روز به مدت 3 روز ادامه مييابد.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Solution: 0.1%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد