هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دورزولاميد(DORZOLAMIDE)

ضد گلوکوم

تعداد بازدید :764

موارد مصرف :

دورزولاميد بـه تنهـايي يـا بـه همـراه داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيك بـراي كـاهش فـشار داخـــل چـــشم، گلوكـــوم بـــا زاويـــه بـــاز، گلوكـــوم پسودواكسفولياتيو و افزايش فشار داخل چـشم در مـوارد افــزايش فــشارخون چــشمي، در بيمــاراني كــه مــصرف داروهاي مسدد گيرنده بتا آدرنرژيك در آنها ممنوع اسـت يا به آنها پاسخ نمي دهند، به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

 اين دارو با مهار آنزيم انيداز كربنيـك در چشم و كاهش توليد بي كربنات در مايع اشكي و نيـز آب ترشح شده به همـراه آن، فـشار داخـل چـشم را كـاهش ميدهد.

موارد منـع مـصرف :

ايـن دارو در نارسـايي شـديد كليوي، اسيدوز هيپركلرميك، بارداري و شـيردهي نبايـد مصرف شود.

 هشدارها:

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود نارسايي كبدي، نقايص مزمن قرنيه، سابقه جراحي داخـل چشم و سابقه رسوبات كليوي.

 2- دارو پــس از مــصرف موضــعي جــذب سيــستميك ميشود.

 عوارض جانبي :

احساس مـزه تلـخ، سـوزش و خـارش چشم، تـاري ديـد، اشـك ريـزش، التهـاب پلـك و بافـت ملتحمه، سردرد، تهـوع، ضـعف، نـدرتاً بثـورات جلـدي و التهاب عنبيه و عضلات مژگاني از عوارض جانبي اين دارو ميباشد.

 مقدار مصرف :

روزي 3 بار هر بار يك قطره در چـشم چكانده ميشود. در صورت استفاده همزمـان از دارو هـاي مــسدد گيرنــده بتاآدرنرژيــك، روزي 2 بــار از ايــن دارو استفاده ميشود.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Drops: 2% (as HCl)

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد