هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

بخور دينه(Dineh Inhaler)

تعداد بازدید : 275

موارد مصرف :

 ايـن فـرآورده بـراي برطـرف نمـودن نـشانه هـا ي سـرماخوردگي ، سـرفه و احتقـان بينـي بكـار ميرود.

مكانيسم اثر :

 اسانس هاي موجود در اين فرآورده داراي اثرات ضد التهاب، خلط آور و آنتي باكتريـال ميباشـند . بـه نظــر ميرســد اثــرات ضــدباكتريايي اوكــاليپتول روي باكتريهاي گـرم مثبـت بيـشتر بـوده و باسـيلوس سـاب تيليس و ميكروكوكـوس گلوتـاميوس بـه آن حـساس تـر ميباشند. كورسـتين و هايپروزيـد موجـود در اكـاليپتوس ممكن است اثر ضدويروس انفلوآنزا تيپ A داشته باشند.

اجزاء فرآورده:

دانه رازيانه 20%

برگ مورد 30%

برگ اكاليپتوس 30%

برگ آويشن 15%

گل بابونه 5%

مواد موثره :

روغن هاي فرار نظير سينئول (اكاليپتول)، منتول، تيمول و كورستين.

 موارد منع مصرف :

 اين فرآورده در بيماران مبتلا بـه تب بالا، سرفه هاي مداوم و خونريزي دستگاه تنفس نبايـد مصرف شود.

هشدارها:

از آنجايي كه اسانس مورد و اكـاليپتوس بـر روي صورت كودكان موجـب اسپاسـم حنجـره و بـرونش، حملات شبه آسـم و حتـي نارسـايي تنفـسي مـي گـردد ، هنگام مصرف اين فرآورده در افراد فوق مي بايـد احتيـاط لازم صورت گيرد.

 عوارض جانبي :

تيمول موجود در اين فـرآورده ممكـن است باعث تحريك غشاء مخاطي گردد.

نكات قابل توصيه:

 اين دارو بايد به صورت بخور مصرف شود و از خـوردن آن اكيداً خودداري گردد. درطي بخوردادن چشمها بايد بسته باشند. سرفه هاي مداوم ممكن است نشانگر يـك بيمـاري جـدي باشد در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بايـد بـه پزشـك مراجعه شود.

 مقدار مصرف :

روزانه چندبار، هربار يك تـا دو قاشـق ســوپخوري از پــودر را در يــك ظــرف مناســب آب داغ (درحال جوشيدن نباشد ) ريخته و به مدت 5-10 دقيقـه، درحاليكه چشمها بسته است، بخور داده شود.

 اشكال دارويي :

Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد