هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اتر(ETHER)

داروهای بیهوشی

تعداد بازدید :1228

موارد مصرف :

اتر بـه عنـوان داروي بيهـوش كننـده استنشاقي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

حداقل غلظت آلوئولي (MAC) اتـر 1/92% است.

موارد منع مصرف :

دربيماران مبتلا به ديابـت، عيـب كار كليه، افزايش فـشارمايع مغـزي – نخـاعي و بيمـاري شديد كبد نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مصرف اتر در شرايط گـرم و مرطـوب بـراي بيمـاران تبدار توصيه ن ميشود. در اين موارد اترممكن است باعث ايجاد حركات تشنجي بخصوص در كودكان و بيماراني كه آتروپين دريافت كرده اند، شود.

2- هوشيابي بعد از بيهوشي طولاني مدت با ا تـر آهـسته بوده و استفراغ بعد از بيهوشي شايع است.

3- اتر در اغلـب مـوارد باعـث تحريـك سيـستم تنفـسي ميگردد.

4- استفاده از اين دارو بايد توسط متخصص بيهوشي و در حضور امكانات لازم از جمله امكانات قلبي - تنفـسي بايـد انجام گيرد.

عـوارض جـانبي:

تحريـك مخـاط تنفـسي، اسپاسـم حنجــره، كــاهش شــديد فــشارخون، اســتفراغ پــس از هوشيابي، افزايش شديد دمـاي بـدن و تـشنج از عـوارض جانبي اتر هستند.

تداخلهاي دارويـي :

اتـر بـا دارو هـاي شـل كننـده عضلات تداخل دارد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف آتروپين و يا ساير دارو هاي مشابه براي كاهش ترشحات بزاق و برونش توصيه ميشود.

2- استفاده از دارو هاي بيهوش كننـده ديگـر در بـسياري موارد نسبت به اتر ارجحيت دارد.

مقدار مصرف :

به منظور حـصول بيهوشـي، ابتـدا بـا غلظتي معادل 10-20 درصد هواي دمي استفاده ميشود كه در صورت نياز، ميتوان اين غلظت را افزايش داد . براي نگهداري بيهوشي عميق ممكـن اسـت تاغلظـت حـداكثر 10درصد نيز مورد استفاده قرارگيرد.

اشكال دارويي :

For Inhalation

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد