هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اتوپوزيد - ETOPOSIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :894

موارد مصرف :

 اتوپوزيـد در درمـان كارسـينوم ريـه و بيضه به كار ميرود. همچنين در درمان كارسينوم مثانـه، لنفــومهــاي هــوچكيني و غيرهــوچكيني، لوســمي حــاد ميلوسيتيك و سـاركوم اوينـگ و كاپوسـي مـصرف شـده است.

مكانيسم اثر :

 اتوپوزيد مهار كننده آنزيم توپوايزومراز II است و با اثر برمرحله قبل از ميتوز تقسيم سلولي، ساخت DNA را مهار ميكند.

 فارماكوكينتيك:

فراهمي زيستي فرم خـوراكي حـدود 50 %است. انتشار آن در مايع مغزي – نخاعي متغير و كم است. متابوليسم دارو كبدي بوده و نيمه عمر آن حدود 7 ساعت ميباشد. دارو به طور عمـده از طريـق كليـه دفـع ميشود.

 هشدارها:

 قبل از هر بار مصرف خوراكي دارو، د هـان از نظر وجود زخم بررسي شود.

 عوارض جانبي :

كم خوني، كاهش گلبول هاي سـفيد يـا پلاكتهاي خون، آنافيلاكسي، استئوماتيت، كاهش اشتها، تهوع و استفراغ از عوارض جانبي مهم و نسبتاً شـايع دارو هستند.

 نكات قابل توصيه:

1 -در مورد شكل تزريقي، براي جلـوگيري از افـت فـشار خون، تجويز دارو به صورت انفوزيون و در مـدت بـيش از 60-30 دقيقه انجام شود . از راه هاي ديگر تزريق يا تزريق سريع وريدي خودداري شود.

 2 -تعداد گرانولوسيت ها 14-7 روز پس از تجويز و تعداد پلاكتها 16-9 روز پس از تجويز به حداقل مي رسد و در روز بيستم به ميزان طبيعي برميگردد.

 مقدار مصرف:

 خوراكي: دردرمان كارسـينوم سـلول هـاي كوچـك ريـه day /100 2 day /70) بمدت 4 روز ) تا m/mg m2/mg (بمدت 5 روز ) تجويز مي شود كـه هـر 4-3 هفتـه تكـرار ميشود. day /100-50 ب ه 2 تزريقي: در كارسينوم بيضه m/mg صورت انفوزيون وريدي در روز هاي اول و پنجم درمان تـا day /100 در روزهــاي اول و ســوم و پــنجم m2/mg درمان تجويز مي شود كه هر 4-3 هفته تكرار مي شـود . در day /35 2 كارسينوم ريوي با سلولهاي كوچـك m/mday /50 به مدت 5 روز تجويز 2 به مدت 4 روز تا m/mgميشود كه هر 4-3 هفته تكرار ميشود.

اشكال دارويي :

ml 5/mg 100: Injection

mg 100 , mg 50: Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد