هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

انوکسولون (Enoxolon)

گیاهی

تعداد بازدید :681

موارد مصرف :

انوكسولون در درمان التهابات پوسـتي نظيـر قرمـزي پوسـت نـوزادان ناشـي از ادرار سـوختگي، قرمزي پوست در اثر آفتاب سوختگي، اگزما هاي ملايـم در سطح صورت، پلك ها و اطـراف دهـا ن و خـارش ناشـي از نيش حشرات، خارش هاي انگلي يا خارش دستگاه تناسلي در زنان بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 گليسيريتينيك اسـيد تمايـل نـسبي بـه اتـــصال بـــا گيرنـــده هـــاي گلوكوكورتيكوييـــدي و مينرالوكورتيكوييدي را دارد و احتمـالاً بـا تـاثير بـر ا يـن گيرنـده هـا، روي فعاليـت اسـتروييدهـاي آنـدوژن تـاثير ميگذارد و در كبد و كليه از تبديل كورتيزول به كورتيزون جلوگيري ميكند.

 اجــزاء فــرآورده :

 پمــاد انوكــسولون حــاوي 2% اسيدگليسيريتينيك ميباشد.

 مواد موثره: اسيدگليسيريتينيك (انوكسولون).

 موارد منـع مـصرف :

 ايـن فـرآورده در بريـدگي هـا ، سوختگيهـا ، زخـم هـا ي عفـوني و عفونـت هـا ي پوسـتي باكتريايي، قارچي و ويروسي نبايد مصرف شود. هشدارها به علت امكان حساسيت در موقع تماس بـا ايـن دارو بـه مدت طولاني، روي سطح وسيعي از پوست استفاده نشود. در مورد پوست نوزادان روي مخـاط و پوسـتي كـه هنـوز لايه خارجي آن تشكيل نشده است استفاده نشود. از استعمال پماد در چشم خودداري شود.

 عوارض جانبي :

 درصورت مصرف دارو به مدت طولاني، در سطح وسيع و آسيب ديده پوست، احتمال بروز علائـم مينرالوكورتيكوئيدي وجود دارد.

 مقدار مصرف :

پس از تميز كردن پوسـت روزي 3-4 بار، لايه نازكي از پماد روي موضع ماليده شود.

 اشكال دارويي :

Ointment

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد