هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اکسپکتورانت کدئین - Expectorant Codeine

تعداد بازدید : 1091

موارد مصرف :

اين دارو بـه منظـور تـسكين سـرفه و كاهش احتقان بيني ناشي از سـرماخوردگي، آلـرژي و يـا ساير عفونت هاي تنفسي و نيز رفـع سـاير علائـم عمـومي ناشي از سرماخوردگي به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 اين فرآورده حاوي تركيباتي است كـه در جهت تقويت اثر يكديگر به تسكين سرفه يا رفـع احتقـان كمك ميكنند. گايافنزين با كـاهش چـسبندگي خلـط و تسهيل خروج آن، پسودوافدرين بـا تحريـك سـمپاتيك و تنگي عروق مخاط بيني و درنتيجه كاهش احتقان و ادم و كدئين با اثر مستقيم بـر مركـز سـرفه در بـصل النخـاع و تضعيف رفلكس سرفه، موجب بروز اثرات درماني اين دارو ميشوند.

 موارد منع مصرف :

در مبتلايـان بـه ضـعف تنفـسي شديد نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 1- اين تركيب ممكن است علائم مسموميت گوشي ناشي از مصرف مقادير بالاي ساليسيلات را پنهان سازد.

 2- به دليل وجود كدئين در ايـن فـرآورده، ممكـن اسـت وابستگي ايجاد شود.

 3- اين فرآورده ممكن اسـت ايجـاد خـواب آلـودگي يـا سرگيجه نمايد.

 عوارض جانبي :

 اگرچـه هريـك از اجـزاء دارويـي ايـن فـرآورده، داراي عـوارض جـانبي مـشخص اسـت ولـي بـا مقادير بكار برده شده در اين تركيب، عارضه قابل توجهي ايجاد نميكنند. تداخلهاي دارويي : مصرف همزمان اين فـرآورده بـا ساير تركيبات تضعيف كننده CNS موجب تشديد اثرات هردو گروه داروئي ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1- در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بيش از 7 روز يا وجود تب شديد، به پزشك مراجعه شود.

 2- براي به حداقل رسانيدن تحريك معده، دارو همـراه با غذا، آب يا شير مصرف شود.

 3- قبل از هرگونـه اعمـال جراحـي و يـا درمـ انهـا ي اضطراري، بايد پزشك را از مصرف دارو مطلع نمود.

 4- هنگام برخاسـتن ناگهـاني از وضـعيت خوابيـده يـا نشسته احتياط شود.

 مقدار مصرف:

 بزرگـسالان : 5-10 ميلـيليتـر هـر 6 سـاعت مـصرف ميشود.

كودكان: براي كودكان 2-6 سال، 1/5-2/5 ميلي ليترهر 6-8 ساعت و براي كودكان 6-12 سال، 2/5-5 ميلي ليتر هر 6-8 ساعت تجويز ميگردد.

اشكال دارويي :

Oral Solution: (Guaifenesin 100 mg Pseudoephedrine HCl 30 mg + Codeine phosphate 10 mg)/5

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد