هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فريک اکسايد(FERRIC OXIDE)

فرآورده های خونی و انعقادی

تعداد بازدید :1087

موارد مصرف :

اين دارو به عنـوان منبعـي از آهـن در درمان كم خوني ناشي از كمبود آهـن مـصرف مـي شـود . هنگامي كه درمان با اشكال خوراكي آهـن مـؤثر نبـوده و امكانپذير نمي باشد، از اين دارو به صورت تزريق آهـسته وريدي يا انفوزيون وريدي استفاده ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو دردر صورت وجود سابقة اخـتلالات آلرژيـك از قبيـل آسـم، اگزمـا و آنافيلاكـسي، بيماريهاي كبدي و عفونت نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- واكنشهاي حساسيت مفرط و گاهـاً كـشنده (شـوك آنافيلاكتيك، عدم هوشياري، كلاپس، كاهش فشار خـون ، ديسپنه و تشنج ) در اثر مـصرف ايـن دارو گـزارش شـده است.

2- ايـن دارو در دوران بـارداري بايـد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

3- درمان خوراكي آهن نبايد تا پـنج روز پـس از تجـويز آخرين مقدار مصرف اين دارو شروع شود.

4- مصرف اين دارو در كودكان توصيه نمي شود.

عوارض جانبي :

واكنشهاي آنافيلاكتيك، كاهش فـشار خون، سردرد، تهوع، استفراغ، اسهال، كرمپهـاي پـا، درد سينه، افزايش فشار خون ، افزايش حجم خون، تـب، حـال بد، گيجي، خارش، درد شكمي، بالا رفتن سطح آنزيم هاي كبدي، ضعف عضلاني، د يسپنه، پنوموني، سرفه، اخـتلال در احـساس مـزه، تـاكيكـاردي، تـپش قلـب و اسپاسـم برونشها با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلات دارويي :

كلرآمفنيكل ميتواند اثرات درمـاني اين دارو را كاهش دهد . اين شكل تزريقي اهن مـي توانـد باعث كاهش جذب فرآوردههاي خوراكي آهن شود.

مقدار مصرف :

در كـم خـوني ناشـي از كمبـود آهـن، 100 ميلي گرم آهن (5 ميلي ليتر از محلول فريك اكسايد ساكارات) به صورت داخل وريدي يـك تـا سـه نوبـت در هفته مصرف مي شود (تا حداكثر مجموعاً 1000 ميلي گرم كه برابر ده مقدار مي باشد). حـداكثر مقـدار مـصرف 200 ميليگرم ميباشد. توجه: يك مقدار كم آزمايشي بايد براي بررسي احتمـال حساسيت به اين فرآورده قبل از شروع درمان تجويز شود. 

اشكال دارويي :

Injection : 20 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد