هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فيبرينـوژن(FIBRINOGEN)

فرآورده های خونی و انعقادی

تعداد بازدید :1082

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

فيبرينـوژن بـراي كنتـرل خـونريزي همراه با انعقاد داخل عروقي منتشر كه در حـالاتي ماننـد جداشدن زودرس جفت، مرگ جنـين در رحـم وآمبـولي مايع آمن يوتيك ديده ميشود و پس از جراحي هاي بـزرگ قفسه سينه يا لوزالمعده يا در كمي اكتسابي يا مـادرزادي فيبرينوژن مصرف ميشود.

عوارض جانبي :

فيبرينوژن گاهي باعث تـاكي كـاردي و سيانوز ميشود. درصورت انفوزيون خيلـي سـريع، ممكـن است لخته داخل عروقي ايجادشود.

نكات قابل توصيه :

1- محلول انفوزيون اين دارو بايد تازه تهيه شود و پس از تهيه نيز حداكثر تا 3 ساعت مصرف گردد.

2- درصورت تشكيل ژل هنگام تهيه محلول انفوزيـون، از مصرف آن بايد خودداري شود.

مقدار مصرف :

مقدار 2-8 گرم بـصورت محلـول 1-2 درصد باسرعت 5-10 ml/min انفوزيون ميگردد. مقدار دقيق مصرف برحسب چگونگي توقـف خـونريزي و آزمونهاي انعقادي خون تعيين ميگردد.

اشكال دارويي :

For Injection: 1 g

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد