هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فیناستراید - FINASTERIDE

تعداد بازدید : 1269

رده بارداری : X

موارد مصرف :

فيناستريد دردرمان هيپرپلازي خـوش خيم پروستات مصرف ميشود.

مكانيسم اثـر :

ايـن دارو آنـزيم 5-آلفاردوكتـاز را كـه مـسئول تبـديل تـستوسترون بـه ديهيدروتـستوسترون ميباشد ، به طور اختصاصي مهارميكنـد و باعـث كـاهش اندازه پروستات، بهبود سرعت جريـان ادرار و رفـع علائـم انسدادي ميگردد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از طريق خوراكي بـه خـوبي جذب ميشود. نيمي از دارو در كبد متابوليزه و از طريـق مدفوع دفع ميشود. نيمه عمر دارو حدود 8 ساعت اسـت و كمتر از يك درصد دارو از طريق ادرار دفع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو درصورت وجـود بيمـاري انـسدادي دسـتگاه ادراري و سرطان پروستات ، با يد با احتياط فراوان مـصرف شود.

2- تجويز ايـن دارو در سـرطان پروسـتات، ممكـن اسـت موجـب كـاهش نـشانگرهـاي اختـصاصي مثـل آنتـيژن اختصاصي پروستات گردد.

3- به دليـل انتـشار دارو در مـايع منـي، در صـورتي كـه همسر بيمار باردار باشد يا احتمـال بـارداري وجـود دارد، استفاده از كاندوم توصيه ميگردد.

عوارض جانبي :

ناتواني جنـسي، كـاهش ميـل جنـسي وحجم مايع انـزال، بـزرگ شـدن و احـساس نـاراحتي در پستانها، واكنش حساسيت مفرط (از جملـه تـورم لـب و بثورات جلدي) از عوارض اين دارو مي باشند.

نكات قابل توصيه :

شش ماه پس از تجـوي ز ايـن دارو، بايد پاسخ درماني بررسـي شـود . گـاهي لازم اسـت بـراي ظهور اثرات مفيد درماني، اين دارو ماه ها مصرف شود.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف 5 mg/day ميباشد.

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد