هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوتامید - FLUTAMIDE

تعداد بازدید : 1609

موارد مصرف :

 اين دارو در درمان سرطان متاستاتيك پروستات همراه با آنالوگ هورمون آزاد كننده LH) نظير گوسرلين و لوپروليد ) و همچنين در درمـان هيرسوتيـسم در زنان به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو باعث مهـار بازجـذب آنـدروژن، مهار اتصال هسته اي آندروژن در بافت هاي هدف يا هر دو مكانيسم ذكر شده ميشود.

 فارماكوكينتيك:

اين دارو به سرعت و به طور كامـل از دستگاه گوارش جـذب و بـه سـرعت و بـه طـور وسـيعي متــابوليزه مــي شــود كــه متابوليــت عمــده آن يعنــي 2 -هيدروكسي فلوتاميد خـواص آنتـي آنـدروژنيك دارد . دفع دارو عمدتاً از راه ادرار صورت ميگيرد.

 موارد منع مصرف :

 فلوتاميد در اختلال شديد كبدي نبايد مصرف شود.

 هشدارها :

1 -اين دارو در بيماران مبتلا به اختلالا ت قلبي عروقـي و كبدي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2 -انجام آزمايشات منظم عملكرد كبد در طول درمان بـا اين دارو در تمام بيماران توصيه مي شود.

 3 -در صورت مشاهده سميت شديد كبدي، مقدار مصرف دارو بايد كاهش يافته يا مصرف آن قطع شود.

عوارض جانبي :

برافروختگي، ژينكوماستي برگشتپذير يا حساسيت غير طبيعي پـستان بـه فـشار و لمـس (كـه گاهي اوقات با گـالاكتوره همـراه اسـت )، تهـوع، اسـهال ، استفراغ، افزايش اشتها، بي اشتهايي و اختلالات خـواب بـا مصرف اين دارو مشاهده شده است.

 تداخلهاي دارويـي :

فلوتاميد ممكـن اسـت باعـث افزايش اثر وارفارين گردد.

 نكات قابل توصيه:

1-ادرار ممكن است به رنگ كهربايي يا سبز - زرد تغيير يابد.

 2-با مصرف اين دارو حساسيت به نـور ممكـن اسـت رخ دهد.

 مقدار مصرف :

مقدار مـصرف معمـول دارو در درمـان سرطان پروستات mg 250 سه بار در روز مي باشد . براي حصول اثر مناسب، تجويز فلوتاميد و آنـالوگ گونـاد ورلين مــيتوانــد بــه صــورت همزمــان آغــاز شــود . در درمــان هيرسوتيسم day/mg 250 ميباشد.

 اشكال دارويي :

mg 250: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد