هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

جنتامایسین (GENTAMICIN Ophthalmic)

ضد باکتری

تعداد بازدید :595

موارد مصرف :

 اين دارو در عفونت هاي سطحي چـشم ناشي از ميكروارگانيسم هاي حساس به دارو (مانند التهاب عفوني پلك ها. ملتحمه، قرنيه و مجـراي اشـكي ) و گـوش خارجي مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 جنتامايسين ممكـن اسـت از طريـق مخاط چشم جذب سيستميك شود.

 عوارض جانبي :

 احتمال بروز واكـنش هـاي حـساسيتي مانند خارش، قرمزي، تـورم يـا سـاير علايـم تحريـك در موضع مصرف وجود دارد.

 نكات قابل توصيه :

 از آنجا كه مـصرف پمـاد چـشمي ممكن است موجب تاري ديد شـود ، بهتـر اسـت از پمـاد هنگام شب و به عنوان داروي كمكي براي قطـره چـشمي استفاده شود.

 مقدار مصرف:

حدود يك سانتي متر از پماد چـشمي هر 3-4 بار در روز، بر روي ملتحمه گذاشته مـي شـود . در صورت مـصرف قطـره در طـول روز ، بهتـر اسـت از پمـاد چشمي فقط شب ها استفاده شود . از قطـره جنتامايـسين ، يك قطره هر 2 ساعت در چـشم چكانـده مـي شـود و بـا بهبود نسبي عفونت، فواصل زماني افزاي ش داده شود . براي درمان عفونت هاي گوش خارجي 2-3 قطـره 3-4 بـار در روز و به هنگام خواب در گوش چكانده شود.

اشكال دارويي :

Ophthalmic Ointment: 3mg/g (as Sulfate)

Ophthalmic Drops: 3 mg/ml (as

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد