هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

جینکوگل(GINKOGOL)

تعداد بازدید : 1267

مــوارد مــصرف:

ايــن فــراورده در درمــان علامتــي اختلالات ارگانيك مغزي و سندرم هاي دمانس با علايمـي از قبيل كاهش حافظـه، نـاتواني در تمركـز حـواس، وزوز گوش، حالات دپرسيو، سرگيجه و سردرد به كـار مـي رود. همچنــين در بهبــود توانــايي پيــاده روي بــدون درد در بيماريهاي انسداد عروق محيطي مانند

 ( Intermittent claudication)، تهـوع و وزوز گـوش بـا منـشا عروقـي استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

 فلاونوييـد هـاي موجـود در جينگوبي لوبـا داراي اثرات آنتي اكسيدان و محافظتي در مقابل ايسكمي بوده و با غيرفعال كردن راديكال هـاي آزاد و جلـوگيري از پراكسيداسيون ليپيد ها باعث جلوگيري از تخريب بافت ها، عروق و سلولهاي عصبي مي گردند. بعلاوه با كاهش نفوذ نوتروفيلها و افزايش جريـان خـون از پيـشرفت دمـانس جلوگيري مينمايد.

 اجـزاء فـراورده:

 قـرص جينكوگـل حـاوي 40 mg عـصاره خـشك بـرگ جينكوبيلوبـا (Ginkgo biloba) معـــادل 8,04-11,3 mg جينكوفلاونـــول گليكوزيـــد ميباشد. مواد موثره: جينكوليد A, B, C، بيلوباليد، فلاونوييد (كورستين و....).

 موارد منع مصرف :

 در افراد حساس به جي نگوبيلوبا و در بيماراني كه احتمال خونريزي داخـل جمجمـه دارنـد ممنوعيت مصرف دارد.

 هشدارها:

 ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

در موارد نادر ايجاد ناراحتي گو ارشـي، سردرد و يا واكنش هـاي آلرژيـك مـي نمايـد . بـا مـصرف طولاني مدت ممكن اسـت در سيـستم انعقـادي اخـتلال ايجاد نمايد.

تداخلهاي دارويي :

 اين فراورده به علت داشـتن اثـر وقفه دهنده فاكتور فعال پلاكتي (PAF) ممكن اسـت بـا داروهــاي آنتــي ترومبوليتيــك (ضــدانعقاد، ضــدپلاكت و استيل ساليسيليك اسيد) تداخل نمايد.

 مقدار مصرف :

 روزي 3 بار، 1 تا 2 قرص با كمـي آب ميل شود.

 اشكال دارويي:

 F.C. Ta

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد