هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

گاسترولان (Gastrolan)

تعداد بازدید : 898

موارد مصرف:

 ايـن فـراورده جهـت برطـرف نمـودن سوهاضمه، نفخ و درد ناشي از آن مصرف ميگردد.

 مكانيسم اثر :

 روغنهاي فرار موجود در اين فـراورده بـا داشــتن اثــرات آنتــي اسپاســموديك و كــاهش تونــوس اسفنگتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گاز ها از معده ميگردد. تركيبات فلاونوييـدي و بيزابولـول بابونـه داراي اثــرات آنتــي اسپاســموديك مــي با شــند ( اثــر آنتــي اسپاسموديك آپي ژنين نـسبت بـه پاپـاورين 3/92 برابـر قويتر است). به علاوه منتول موجـود در نعنـاع احتمـالا از طريـق اثـر آنتاگونيستي كلسيم، موجـب شـل شـدن عـضلات صـاف جداركولون مي گردد.

اجزاء فرآورده :

 اين فرآورده حاوي اجزا زير مي باشد:

عصاره هيدروالكلي رازيانه 5/5% معادل 0/13-%0/17% آنتول

عصاره هيدروالكلي بابونه 6% معادل 34-41 mg فلاونوييـــد برحـــسب كوئرستين

عصاره هيدروالكلي نعنا 7/5%

مواد موثره :

 روغـن هـاي فـرار نظيـر آنتـول، منتـول، كامازولن، آلفا ـ بيزابو لول و فلاونوييدها نظير كورسـتين و آپي ژنين.

 موارد منع مصرف :

 اين فراورده در افراد حـساس بـه بابونه و بيماران مبتلا به آسم منع مصرف دارد.

 هشدارها:

 ايمني مصرف اين فراورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عــوارض جــانبي:

 در افــراد حــساس احتمــال بــروز واكنشهاي آلرژيـك (درماتيـت تماسـي، آنافيلاكـسي)وجود دارد.

 تداخلهاي دارويي:

 1 ـ مصرف اين فراورده ميتواند موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرام بخش (به ويژه بنزوديازپينها) گردد.

2 ـ در مصرف همزمـان بـا وارفـارين بـه علـت وجـود هيدروكسي كومارين در بابونه ممكن است اثرات وارفارين افزايش يابد.

 مقدار مصرف :

 بزرگسالان:

20-30 قطره كودكان كمتر از 6 سال: 10-15 قطره مقادير فوق در يك فنجان آب سرد قبل از غـذا ، 3-5 بـار در روز مصرف شود.

اشكال دارويي :

Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد