هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

جين جيتون (Gingiton)

تعداد بازدید : 746

مـوارد مـصرف:

 ايـن فـرآورده ضـدتهوع بـوده و در پيشگيري از بيماري مسافرت مصرف ميشود.

 مكانيـسم اثـر:

 اثـر ضـدتهوع زنجبيـل بـه تركيبـات جينجرولها و شوگاال ها نسبت داده ميشود و گفته شده است كه اين اثر از طريق تاثير موضعي برسيستم گوارشي اعمال ميگردد. (بـرخلاف سـاير تركيبـات ضـدتهوع كـه اثرات خود را از طريق تاثير بر CNS ظاهر ميسازند).

 اجزاء فـرآورده :

 ايـن فـرآورده حـاوي پـودر ريـشه زنجبيل (Zingiber officinale) ميباشد.

 مــواد مــوثره:

 روغـنهـاي فـرار نظيـر زينجيبـرن و بتابيزابولن، اولئورزي نهايي نظير همولوگ هاي جينجـرول و شوگاال.

 هشدارها:

 در بيماران مبتلا به سنگ صفرا و زخم معده با احتياط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

مصرف اين فرآورده ممكن است باعـث بروز عوارض آلرژيك (درماتيت) گردد.

 تداخلهاي دارويي :

 از آنجاكـه گـزارش شـده اسـت زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضدفعاليت پلاكتـي و پايين آورنده قندخون ميباشد، لذامصرف زياد اين فرآورده ممكن است با درم انهاي قلبـي، پـايين آورنـده قنـدخون وضدانعقاد تداخل نمايد.

 مقدار مصرف:

 دربزرگسالان و كودكان بالاي 6 سال : 2 كپسول نيم ساعت قبل از شروع مسافرت و سـپس هـر 4 سـاعت يكبار 2 كپسول مصرف شود.

 اشكال دارويي:

 Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد