هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هماتينيـك (HEMATINIC)

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :825

موارد مـصرف :

هماتينيـك بـراي درمـان و كنتـرل كــمخــونيهــاي ناشــي از كمبــود آهــن، كــم خــوني مگالوبلاستيك، كم خوني دوران بارداري و كم خـوني هـاي ناشي از سوءتغذيه مصرف ميشود.

 هشدارها:

-1 بعضي از بيماران كه به كـم خـوني پرنيـسيوز مبـتلا هستند، ممكن اسـت بـه مـصرف ويتـامين B12 بـصورت خوراكي پاسخ ندهند.

 2- درصورت بروز علائم عدم تحم ل دارو، مصرف آن بايد بطور موقت يا دائم قطع شود.

 3- اسيدفوليك، با مقادير بيش از 0/1 mg/day ممكن است علائم كمخوني پرنيسيوز را بپوشاند.

 نكات قابل توصيه :

اين دارو بايد همراه با غذا يا بعد از آن مصرف شود.

مقدار مصرف :

روزانـه يـك كپـسول، بـراي درمـان و كنترل كمخوني بدون عواقب، مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1 m

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد