هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

همودیالیزیس کانسنتریتد(HEMODIALYSIS CONCENTRATED)

الکترولیت ها

تعداد بازدید :644

موارد مصرف :

 ايـن محلـول هـا بـراي خـارج كـردن مواداضافي و متابوليت ها در بيماران مبتلا به اورمي كه بـا كليــه مــصنوعي ديــاليز مــي شــوند و همچنــين در مسموميتهاي حاد مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

محلولهاي دياليز، حاوي اوره، كراتينين، اسيداوريك، فسفات يا ساير متابوليت هائي هستند كه بـه طور طبيعي توسط كليه ها دفع مي شوند. ازايـن رو، ايـن مواد به سهولت ازخون بـه داخـل محلـول ديـاليز انتـشار مييابند كه اين امر باعث كاهش غلظت اين مواد درخـون ميشود. غلظت كلرورسديم و پتاسيم اوليه درخون بيشتر از محلول دياليزاست و لذا اين مواد نيز به داخـل محلـول دياليز انتشار مي يابنـد . حجـم محلـول ديـاليز بـه مراتـب بيشتر از حجم خون است و اين امر به خروج مامـل مـواد اضافي از خون كمك ميكند.

 نكات قابل توصيه:

 1- قبل از مصرف محلول دياليز، بايد آن را با آب خالص رقيق نمود.

 2- احتياطات لازم بهداشتي براي جلـوگيري از آلـودگي ميكروبي محلول دياليز بايد صورت گيرد.

 مقدار مصرف :

 برحسب مقدار پتاسيم خـون، يكـي از انـــواع محلـــولهـــاي ديـــاليز مـــصرف مـــيشـــود.

 

SOLUTIONS

محلول I

محلول I بدون دكستروز

محلول I I

محلول I I I

 

4725 mEq

4725 mEq

4725 mEq

4725 mEq

+Na

35 mEq

35 mEq

35 mEq

35 mEq

+Mg2

35 mEq

35 mEq

70 mEq

105 mEq

+K

87.5 mEq

87.5 mEq

87.5 mEq

87.5 mEq

+Ca2

3657.5 mEq

3657.5 mEq

3692.5 mEq

3745 mEq

Cl

1225 mEq

1225 mEq

1225 mEq

1225 mEq

Acetate

70 g

---

70 g

70 g

Dextrose

1000 ml

1000 ml

1000 ml

1000 ml

.Water q.s

 

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد