هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هيدروکسی کلرکين - HYDROXYCHLOROQUINE

تعداد بازدید : 1338

موارد مصرف :

اين دارو در درمان آرتريـت روماتوئيـد فعــال (همچنــين آرتريــت جوانــان)، لوپــوس اريتمــاتوز سيــستميك و ديــسكوئيد، اخــتلالات درماتولوژيــك كــه حاصل از نور خورشيد بوده و يا توسط نور خورشـيد بـدتر شدهاند، مصرف ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود عيب كار كبد، عيـب كـار كليـه، پـسوريازيس، اخـتلالات نورولوژيك، مياستني گراو، اختلالات حاد معدي - روده اي، كمبود G6PD و اختلالات شديد خوني.

2- در طول درمان با اين دارو، معاينـات چـشم پزشـكي و عصبي- عضلاني و همچنين انجـام آزمـون شـمارش تـام خون ممكن است ضروري باشد.

3- اين دارو فقط بايـد توسـط پزشـك متخـصص تجـويز شود.

عوارض جـانبي :

اخـتلالات معـدي - رودهاي، سـردرد، تشنج، اختلالات بينايي، بي رنگ شدن مو يـا ريـزش آن و واكنشهاي پوستي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: ابتـدا 400 mg/day در مقـادير منقـسم تجويز مي شود. مقدار نگهدارنده 200-400mg/day، تـا حــداكثر 6/5 mg/kg/day مــيباشــد. حــداكثر مقــدار مصرف دارو 400 mg/day مي باشد.

كودكان:

مقدار مصرف در كودكـان 6/5 mg/kg/day (حداكثر 400mg/day) مي باشد.

اشكال دارويي :

Tablet : 200 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد