هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايفوسفاميد - IFOSFAMIDE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :919

موارد مصرف :

 موارد مصرف ايفوسفاميد تا حـدزيادي مشابه سيكلوفسفاميد است و در درمان تومور هاي بيـضه،انواع كارسينوما، لنفوم ها، لوسمي و تومـور هـاي تخمـدان مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

اين دارو ايزومـر سيكلوفـسفاميد بـوده و اثرات آلكيله كننده آن احتمالاً مشابه سيكلوفسفاميد است.

 فارماكوكينتيك:

 ايـن دارو در كبـد متـابوليزه و فعـال ميگردد و نيمه عمر آن حدود 3 روز است.

 عوارض جـانبي :

عـوارض سـمي آن بـر روي مجـاري ادراري ممكن است بيشتر از سي كلوفسفاميد باشد . تهـوع، اسـتفراغ و اخـتلالات سيـستم عـصبي مركـزي از جملـه اغتشاش شعور و بـي حـالي از عـوارض جـانبي مهـم دارو هستند. day /2/1 به مدت 5 روز 2 مقدار مصرف : مقدار m/g تزريق وريدي مي شود كه هر 3 هفتـه يكبـار قابـل تكـرار است.

 اشكال دارويي :

g 2 , g 1: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد