هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کاميل (Kamil)

گیاهی

تعداد بازدید :837

موارد مصرف :

كرم كاميل در درمان التهابات پوستي، آزردگيهاي جلـدي ناشـي از خـراش هـا و بريـدگي هـاي سطحي، خشكي و تركهاي پوست به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

فعاليت ضد التهابي عصاره بابونه بيشتر به واسطه تركيبات ماتريسين (پيشتاز كامازولن )، بيزابولول و اكسيدهاي آن بوده كه عمـده تـرين تركيبـات موجـود در عــصاره را تــشكيل ميدهنــد . ايــن فعاليــت بــه عمــل آنتياكسيدان آنها نسبت داده شـده اسـت . عـصاره بابونـه احتمالاً موجب وقفه سيكلواكسيژناز و ليپواكسيژناز شـده، در نتيجه توليد پروستاگلاندين ها و لوكوترين ها را متوقـف مينمايد. آپيژنين موجود در عصاره بابونه احتمالاً موجب مهارآزادسازي هيستامين نيز ميگردد.

 اجزاء فرآورده :

كرم كاميل حاوي 5% عـصاره آبـي و 0/5% اســانس بابونــه (Matricaria chamomilla) ميباشد.

 مواد موثره :

 روغـن هـاي فـرار نظيـر كامـازولن، آلفـا - بيزابولول و فلانوئيد آپيژنين.

 موارد منع مصرف :

اين فرآورده در افراد حـساس بـه بابونه منع مصرف دارد.

 عــوارض جــانبي:

 در افــراد حــساس احتمــال بــروز واكنشهاي آلرژيك (درماتيت تماسي) وجود دارد.

 نكات قابل توصـيه :

ازتمـاس دارو بـا چـشم و سـاير مخاط خودداري شود.

 مقدار مصرف:

روزي 2-4 بار در موضع ماليده شود.

 اشكال دارويي:

 Cream

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد