هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کاميسول (Kamisol )

تعداد بازدید : 917

موارد مصرف :

اين فرآورده براي درمان التهاب بافـت مخاطي دهان و سايرقسمت هاي دستگاه گوارش و التهـاب مجاري تنفسي (به صورت بخور ) بكار ميرود. علاوه براين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ ميباشد.

 مكانيسم اثر :

 فعاليت ضد التهابي عـصاره بابونـه بيـشتر بواسطه تركيبات ماتريسين (پيشتاز كامازولن )، بيزابولـول و اكسيد هاي آن بوده كه عمده ترين تركيبـات موجـود در عــصاره را تــشكيل ميده نــد. ايــن فعاليــت بــه عمــل آنتـياكـسيدان آنهـا نـسبت داده شـده اسـت. مطالعـات invitro نشان داده است كه عصاره بابونـه موجـب وقفـه سيكلواكــسيژناز و ليپواكــسيژناز شــده، در نتيجــه توليــد پروستاگلاندينها و لوكوترينها را متوقف مينمايد. آپيژنين موجود در عصاره بابونه علاوه بر و قفـه در ايجـاد محصولات 5-ليپواكسيژناز و سيكلواكـسيژناز (نظيـر 12- ليپواكــسيژناز) موجــب مهــار آزادســازي هيــستامين نيزميگردد. اثرات آنتي اسپاسموديك بابونه به آپـي ژنـين نـسبت داده ميشود كه ميزان اين اثر نسبت بـه پا پـ اورين 3/92 برابـر قويتر است.

 اجزاء فرآورده :

 ايـن فـرآورده از عـصاره هيـدروالكلي گياه بابونـه (Matricaria chamomilla) تهيـه شـده اسـت كـه هـر 100 ميلـيليتـر از قطـره حـاوي 50-60 ميليگرم آپيژنين ميباشد.

 مواد موثره :

روغـن هـا ي فـرار نظيـر كامـازولن، آلفـا - بيزابولول و فلاونوييد آپيژنين.

 موارد منع مصرف :

 اين فرآورده در افراد حـساس بـه بابونه و بيماران مبتلا به آسم منع مصرف دارد.

 هشدارها:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

عــوارض جــانبي :

 درافرادحــساس احتمــال بــروز واكـنشهـاي آلرژيـك (درماتيـت تماسـي، آنافيلاكـسي)وجوددارد.

 تداخلهاي دارويي:

1-مصرف اين فرآورده ميتواند موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرامبخش (به ويژه بنزوديازپينها) گردد. 2- درمــصرف همزمــان بــا وارفــارين بعلــت وجــود هيدروكسي كومارين در بابونه ممكن است اثرات وارفارين افزايش يابد.

 نكات قابل توصيه :

 دركاربرد دارو به عنوان ضد التهاب و سوزش مخاط معده و روده بايد مقـدار مـصرف توصـيه شده، نيم ساعت قبل از غذا ميل شود در كاربرد قطره بابونه بعنوان ضداسپاسم و ضـدنفخ، بايـد دارو يك ساعت بعد از غذاميل گردد.

 مقدار مصرف:

 به عنوان دهانشويه:

 روزي سه بار هر بار 5 ميلي ليتر (يك قاشق مرباخوري) از فـرآورده را بـا نـصف ليـوان آب ولرم مخلوط و غرغره نمايند.

 به صورت بخور :

 15 ميلي ليتر از فـرآورده را در يـك ليتر آبجوش ريخته 1-2 بار در روز بخور داده شود.

 خوراكي:

بزرگسالان 5 ميلي ليتر (يك قاشق مرباخوري)و كودكان دبستاني 2/5 ميليليتر (نصف قاشق مرباخوري)در يك فنجان آب رقيق، روزي 4 بار ميل شود.

 اشكال دارويي :

Solution

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد