هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لاتاپروست - LATANOPROST

تعداد بازدید : 1927

موارد مصرف :

اين دارو به منظور كاهش فشار داخـل چشم در بيماران مبتلا به گلوكوم بـا زاويـه بـاز و زيـادي فشار داخل چشم مصرف مي شود.

 مكانيسم اثر :

اين دارو يك آنالوگ صناعي دينوپروسـت )پروستاگلاندين F2α ( است.

 عوارض جانبي :

 لاتانوپروست ممكن است سبب افزايش تدريجي مقدار پيگمان قهوه اي در عنبيه، به علت افزايش محتواي ملانين در ملانوسـيت هـا ، شـود . تغييـر رنـگ در چشم بيماران داراي عنبيه هاي رنگي متفاوت مـشهود تـر مي باشد و ممكن است در بعضي از بيماران دائمي باشـد . تيرگي، ضخيم شدن و بزرگ شدن پلـك هـا ، تـاري ديـد، سوزش و خارش، پرخوني ملتحمه، احساس وجـود جـسم خارجي در چشم، ادم و قرمزي پلك، دوبيني، ترس از نور، ترشــح از چــشم، پــارگي شــبكيه و خــونريزي زجاجيــه، ازعوارض مصرف اين دارو مي باشد.

 نكات قابل توصيه :

1-در صورت بروز حساسيت و عوارض در چشم، بايـد بـه پزشك مراجعه نمود.

 2-قبل از استفاده از محلول، عدسي هاي تماسـي بايـد از چشم خارج شوند

 3-مالش دادن گوشه هاي داخلـي چـشم پـس از مـصرف دارو، از جذب سيستميك دارو جلوگيري مي كند.

مقدار مصرف :

 يك قطره از محلول چشمي يكبـار در روز هنگام عصر چكانده مي شود.

 اشكال دارويي:

Ophthalmic Solution: 50 mcg/ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد