هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مسنا - MESNA

تعداد بازدید : 1817

رده بارداری : B

مــوارد مــصرف:

مــسنا در پيــشگيري از سيــستيت هموراژيـك در بيمـاران تحـت درمـان بـا ايفوسـفاميد و سيكلوفسفاميد مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

مــسنا در كليــه بــه متابوليــت هــاي سيكلوفسفاميد و ايفوسفاميد متصل و اثرات سمي آنهـا را كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

نيمه عمر مـسنا 0/36 سـاعت ودفـع آن كليوي است.

عوارض جانبي :

واكنش هاي حساسيتي، اسهال، تهوع و استفراغ از عوارض شايع مسنا هستند.

مقــدار مــصرف :

بــراي پيــشگيري از سيــستيت هموراژيك ناشي از مصرف ايفوسـفاميد، مـسنا بـه ميـزان 20درصد مقدار مصرف ايفوسفاميد همزمان تزريق وريدي ميشود كه اين مقد ار چهار و هشت ساعت بعد نيز تكـرار ميشود. مقدار مصرف تام مسنا در روز معـادل 60 درصـد مقدارمصرف تام ايفوسفاميد در روز است. 

اشكال دارويي :

Injection: 400 mg/4 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد