هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

مكلوبمايد(MOCLOBEMIDE) - ضد افسردگی

تعداد بازدید : 950
اطلاعات دارویی

موارد مصرف :

اين دارو براي تخفيف علائـم بيمـاري افسردگي بكارميرود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو مهاركننـده اختـصاصي آنـزيم مونــوآمين اكــسيداز MAO-A) A) مــيباشــد ، ولــي تاحدودي نيز اثر مهاري بر آنـزيم MAO-B دارد . مهـار اين آنزيم ها موجب افزايش غلظت مونوآمين هـا در ذخـاير انتهــاي اعــصاب و احتمالاًباعــث فعاليــت ضدافــسردگي خواهدشد. اين دارو باعث مهاركوتاه مـدت (24 سـاعت ) و قابل برگشت آنزيم MAO-A ميشود.

فارماكوكينتيك:

به خوبي از دسـتگاه گـوارش جـذب ميشود ، ولي فراهمي زيستي آن 55% (به دليل اثر اولـين عبور) است. اين دارو داراي متابوليسم وسيع كبدي و دفع كليوي بوده و نيمه عمر ان 1/5 ساعت ميباشد. موارد منع مصرف: درصورت حساسيت به مكلوبمايد، نارســــايي حادكبــــدي و حالــــت گيجــــي حــــاد (acuteconfusional state) نبايد اين دارو را مـصرف كرد.

هشدارها :

1- درصـــورت نارســـايي كبـــدي، فـــشارخون بـــالا، فئوكروموسيتوم، تيروتوكسيكوز و تمايل به خودكشي بايد اين دارو را با احتياط كامل بكاربرد.

2- دربيماران مبتلا به نارسايي كبدي مقـدار مـصرف را بايد 50% كاهش داد.

٣- درصورت بروز افزايش شديد فشارخون، بيمار بايد در اورژانس تحت مراقبت كامل قرارگيرد . در صورت نيـاز بـه جراحي، درمـ انهـا ي دندانپزشـكي و سـاير فوريـت هـاي پزشكي احتياط لازم بايد به عمل آيد . در صورت نيـاز بـه جراحـي انتخـابي، مـصرف ايـن دارو بايـد 2 روز قبـل از جراحي قطع شود.

عوارض جانبي :

سردرد، خشكي دهـا ن، تهـوع، لـرزش، اضطراب، افـزايش فـشارخون، افـت فـشارخون وضـعيتي، تاكيكاردي، احساس ضعف يا خستگي، يبوست يا اسـهال ، خوابآلودگي يا بيخوابي، استفراغ، كـابوس هـا ي شـبانه از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با الكل، غـذاهـاي حـاوي تيـرامين، داروهـاي مقلـد سـمپاتيك، داروهاي حاوي اپي نفرين، ضدافسردگي هاي سه حلقه اي ، مهاركننــدههــاي منــوآمين اكــسيداز و مهاركننــدههــاي اختـصاصي بازجـذب سـروتونين موجـب افـزايش شـديد فشارخون ميشود. مـصرف ايـن دارو بـا دكـسترومتورفان وپتيدين موجب ميشود كه عـوارض جـانبي اوپيوئيـد هـا مثـل تهـوع، سـرگيجه، لـرزش و اسـتفراغ افـزايش يابـد. سايمتيدين متابوليسم مكلوبمايد را كاهش مي دهد،لذا در صورت مصرف همزمان سايمتيدين، مقدارمصرف ايـن دارو را بايـد 50% كـاهش داد. درصـورت مـصرف همزمـان بـا داروهاي ضدجنون، علائم جنون تشديد ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- درحين مصرف دارو، فشارخون به طـور مـنظم بايـد اندازهگيري شود . درصورت افزايش فشارخون بايد اقدامات درماني لازم صورت گيرد.

2- احتمال بـروز عـوارض جـانبي در سـالمندان بيـشتر است.

3- مـصرف همزمـان ايـن دا رو بـادارو هـا ي ضـدجنون و كاهنده فشارخون بايد با احتياط كامل صورت گيرد.

4- اثردرماني دارو با تاخير ظاهرميشود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

150 ميلــيگــرم دوبــار در روز بعــد از غذامصرف ميشود. درصورت نياز وتحمل بيمار اين مقدار را ميتوان تا 600 mg/day افزايش داد.

اشكال دارويي :

Tablet: 150 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star TOP 10

  • مقالات
  • بیمارستان
  • دکتر
  • دارو
این علائم هشدار می دهند که کبدتان پر از سم است! جدیدترین مدل مانتو ۲۰۱۵ کبد چرب را با این گیاهان دارویی و بدون قرص درمان کنید وقتی متوجه علاقه شدید برادر شوهرم به خود شدم او را در نبود شوهرم به خانه آوردم و .. اگر می خواهید سرطان نگیرید این دوماده را همزمان مصرف کنید! با سوزاندن این گیاه در خانه افسردگی را بدون دارو درمان کنید با این تست ساده، در 60 ثانیه از سلامت قلبتان باخبر شوید هشدار؛ بدن قبل از سکته خبرتان می دهد! +علائم ۵ نشانه اینکه طرفتان شما را برای رابطه جنسی می‌خواهد نه عشق بیماری هایی که بعد از 50 سالگی به سراغتان می آیند پسر جوان را وقتی کسی نبود به خانه آوردم! / باید برخی مسائل را رعایت می کردم ولی.. چند تمرین برای درمان افتادگی سینه ۷ روز سیر و عسل بخورید تا معجزه سلامتی را در بدن تان تجربه کنید سرنوشت 11 خواهر و برادر محمدرضا پهلوی چه شد؟ دستور معجونی که رگ های قلبتان را می شوید! قرص كلرديازپوكسايد چیست؟ نشانه های مخفی افراد باهوش؛ احتمالا شما هم باهوش هستید ولی … ضد دردی که از مورفین هم قوی تر است! باقی مسکن ها را دور بریزید… این معجون طبیعی سلول های سرطانی را در ۴۲ روز می کشد! مهمترین علائم هشدار دهنده سرطان معده


مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد